REKLAMA

UKE o paśmie 26 GHz dla 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał komunikat w sprawie pasma 26 GHz, które ma być wykorzystywane w sieciach 5G. Wyjaśnia w nim, dlaczego nie zostało ono do tej pory rozdysponowane. Powodem zaś było małe zainteresowania rynku tymi częstotliwościami.  

Regulator informuje, że Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (ang. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, CEPT) za pośrednictwem Komitetu ds. Łączności Elektronicznej (ang. Electronic Communications Committee, ECC) opublikowała raport określający zharmonizowane warunki techniczne dla technologii 5G w zakresie 24,25-27,5 GHz. W ślad za raportem opracowano również stosowną decyzję.

UKE zaś w związku z identyfikacją dodatkowego pasma częstotliwości radiowych na potrzeby systemów 5G przeprowadził w 2020 r. konsultacje oraz zebrał od przedstawicieli rynku i wszelkich zainteresowanych podmiotów uwagi oraz oczekiwania co do sposobu wykorzystania pasma 26 GHz na potrzeby sieci 5G.

–  Analiza przedstawionych wówczas stanowisk wykazała przede wszystkim duże ograniczenia w dostępności wymaganych systemów i sprzętu do komercyjnego uruchomienia usług, a co za tym idzie brak możliwości zapewnienia zasady konkurencyjności. Uwzględniając przedmiotowe ograniczenia, zdecydowana większość przedstawicieli rynku oraz zainteresowanych podmiotów zaproponowała rozpoczęcie procesu rozdysponowania pasma 26 GHz po 2023 roku – informuje UKE.