REKLAMA

UKE o zmianach w regulacjach roamingowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, że 1 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące zasady roamingu wewnątrzunijnego. Na jego podstawie przedłużone zostanie korzystanie z roamingu regulowanego bez dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem uczciwego korzystania z usług roamingu oraz możliwości zastosowania odstępstwa w celu zachowania zrównoważonego charakteru opłat krajowych, o kolejne 10 lat, czyli do 2032 r.

Zawraca też jednak uwagę, że celem nowego rozporządzenia jest nie tylko przedłużenie obowiązywania dotychczasowych zasad. Przepisy rozporządzenia wprowadzają także nowe regulacje. Zgodnie z nimi  dostawcy usług roamingu nie mogą oferować detalicznych usług roamingu regulowanego na warunkach mniej korzystnych niż oferowane na rynku krajowym, w szczególności pod względem jakości usług przewidzianej w umowie, jeżeli w roamingu jest dostępna ta sama generacja sieci oraz są dostępne takie same warunki i te same technologie.

Od 1 lipca przepisy przewidują dodatkowy próg ochronny w wysokości 100 EUR oprócz dotychczasowego o wysokości 50 EUR. Jeżeli klient korzystający z roamingu objęty domyślnym limitem kwotowym lub domyślnym limitem transmisji danych (limit domyślny to kwota zbliżona do 50 EUR) zużyje ponad 100 EUR w miesięcznym okresie fakturowania, bez podatku VAT, dostawca usług wyśle na urządzenie mobilne tego klienta dodatkowe powiadomienie. Powiadomienie takie powinno wskazywać procedurę, którą klient ma zastosować, jeśli chce, aby usługi były kontynuowane, oraz koszt związany z każdą dodatkową wykorzystaną jednostką.

Obniżeniu ulegnie także wysokość maksymalnych opłat dodatkowych, które dostawca usług może zastosować w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez klientów z usług roamingu. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład, gdy klienci stale korzystają z roamingu w Unii Europejskiej do celów innych niż okresowe podróże.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia maksymalne opłaty dodatkowe nie mogą być
wyższe niż:

  • 0,022 EUR za minutę połączenia wychodzącego;
  • 0,004 EUR za wiadomość SMS;
  • 2,00 EUR za 1 GB transmisji.

UKE zauważa też,  że rozporządzenie przewiduje późniejszy termin wejścia w życie niektórych regulacji – 1 czerwca 2023 r. Są to m.in. przepisy dotyczące dostarczania informacji o zakresach numeracyjnych dla usług o wartości dodatniej czy informacjach o alternatywnych sposobach dostępu do służb ratunkowych.