REKLAMA

UKE określił zasady przydziału numeru 116 dla usług o walorze społecznym

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowisko w sprawie zasad przydziału numeracji z zakresu 116 w celu świadczenia usług o walorze społecznym.

Decyzją Komisji Europejskiej dokonano rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym. O świadczenie usług z wykorzystaniem danego numeru z tego zakresu może ubiegać się więcej niż jeden podmiot w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Za prawo do wykorzystywania numerów z zakresu 116 opłata nie jest pobierana.

I tak:

  • 116 000 to numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci
  • 116 006 to telefon zaufania dla ofiar przestępstw
  • 116 111 to telefon zaufania dla dzieci
  • 116 117 to numer do usług medycznych na żądanie w przypadkach innych niż nagłe (pilne, ale nie stanowiące zagrożenia dla życia)
  • 116 123 to telefon wsparcia emocjonalnego

Aby móc wykorzystywać takie numery, zainteresowane podmioty spełniające określone warunki muszą ustanowić spośród siebie podmiot reprezentujący je przed Prezesem UKE i udzielić mu pełnomocnictwa do dalszego postępowania w procesie przydziału danego numeru 116. Jeżeli podmiot reprezentujący nie posiada statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, wówczas w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi podmiotami musi uzgadniać z wybranym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym warunki uruchomienia danej usługi 116.

UKE będzie prowadził rejestr wszystkich dostępnych w kraju numerów zharmonizowanych z zakresu 116 oraz związanych z nimi zharmonizowanych usług o walorze społecznym, które będzie publikować na swych stronach.