REKLAMA

[Aktualizacja] UKE pieczętuje spadek MTR

Aktualizacja 24.11 18:02

Dzisiaj UKE poinformował, że Komisja Europejska nie wniosła uwag do projektów decyzji regulacyjnych ustalających pozycję dominującą pięciu MNO we własnej sieci i nakładającej na nich obowiązki regulacyjne.

UKE czeka jeszcze na opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie projektów decyzji.

---

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dzisiaj projekty decyzji SMP dla pięciu operatorów sieci mobilnych (piątym jest Aero2 z Grupy Polsat Plus). Decyzja o uznaniu ich za podmioty dominujące we własnych sieciach ma umiarkowane praktyczne znaczenie, ponieważ kluczowy parametr – stawkę terminacyjną – ustala obecnie Komisja Europejska. Decyzja krajowego organu regulacyjnego ma charakter wyłącznie uzupełniający regulację rynku zakańczania połączeń w sieciach mobilnych.

Proponowane regulacje stanowią w istocie prolongatę obowiązków ciążących na MNO mocą decyzji wydanych w 2012 r. Nowe decyzje koncentrują się na zasadach dostępu do sieci operatorów mobilnych, ale nie wprowadzają rewolucji. W toku dyskusji nad nimi Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, reprezentująca małych operatorów, przekonywała o konieczności wdrożenie obowiązku budowy punktów styku w technologii IP/SIP (co stanowi od wielu lat postulat małych graczy, jeżeli chodzi o interkonekt), ale nie znalazła zrozumienia regulatora.

Poza tym operatorzy MNO oraz reprezentujące ich izby branżowe przekonywały, że regulacje SMP w ogóle, w aktualnych warunkach, nie są zasadne, ale do tego również nie przekonały UKE.

Stawki MTR w krajach Unii Europejskiej, jak wspomniano wcześniej, uregulował Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej oraz wynikający z Kodeksu tzw. akt delegowany. Dla polskich sieci MTR wynosi od 1 lipca tego roku 0,7 eurocenta – ok. 3,15 gr. wobec 4,26 gr. jakie obowiązywały od 2013 r.

Najwięksi operatorzy telekomunikacyjni nie publikowali jeszcze wyników za III kw. Według naszych informacji, spadek MTR istotnie odbił się na poziomie ich przychodów. Ponieważ jednak jednocześnie spadły koszty terminacji połączeń, to uszczerbek dla wyniku finansowego nie jest duży. Poprawę marży odnotowali także dzięki równoczesnemu spadkowi stawek FTR, co obniżyło koszty terminacji w sieciach stacjonarnych. Niewątpliwie na koniec roku (a także w kolejnych latach) odnotowany zostanie spadek wartości rynku.

W Polsce nie widać na razie wyraźnego przełożenia spadku MTR na oferty detaliczne.