REKLAMA

UKE podtrzymał decyzje o regulacji kabli dużych kablówek

Urząd Komunikacji Elektronicznej w wyniku ponownego rozpoznania spraw zakończonych decyzjami z dnia 13 maja 2019 r., wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych dla sześciu operatorów, tj.: UPC, Netii, Vectry Multimedia Polska, Inei i Toya.

Regulator podkreśla, że te decyzje zwiększą  konkurencję między operatorami oraz ułatwią dostęp konsumentów do usług telekomunikacyjnych i są one zgodne z prawem Unii Europejskiej, w tym m.in. z Strategią Europa 2020, Jednolitym Rynkiem Cyfrowym i Europejską Agendą Cyfrową.

UKE zwraca też uwagę, że dotychczas operatorzy kablowi w znikomym stopniu udostępniali konkurentom nieużywane kable telekomunikacyjne lub dyktowali wysokie opłaty – średnio 22-26 zł w przypadku udostępnienia abonenckich kabli światłowodowych. W konsekwencji często dochodziło do dublowania infrastruktury, co podnosiło koszty dotarcia do konsumenta.

– Wprowadzone przez UKE zmiany – poprzedzone ponad półrocznym okresem przygotowawczym dla operatorów – zapewniają: obowiązek udostępniania nieużywanych kabli, prosty sposób dostarczenia usługi do użytkownika końcowego oraz minimalizację zjawiska duplikacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Regulacje zwiększą konkurencję między operatorami, przyczynią się do zmniejszenia kosztów świadczenia usług, umożliwią inwestycje w innych obszarach i przyspieszą rozpoczęcie świadczenia usług dla konsumentów– uważa UKE.