REKLAMA

UKE poparł Leona i Orange musi uwzględnić IP/SIP w ofercie SOR

Urząd Komunikacji Elektronicznej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek firmy Leon z Rybnika, wydał decyzję zobowiązującą Orange Polska do przygotowania zmiany oferty SOR w zakresie oferowania punktów styku sieci w technologii IP/SIP.

Orange nie chciał się na to zgodzić, ale zdaniem regulatora, rozwój technologii telekomunikacyjnych w kierunku powszechnego zastosowania technologii IP oraz zmiana zapotrzebowania na nowoczesne i zróżnicowane usługi nierealizowane w sieci PSTN/TDM/SS7 sprawiły, że koniecznym stało się zaktualizowanie zapisów oferty SOR w tym zakresie.

Leon w trakcie postępowania argumentował, że stosowana obecnie technologia oparta na punktach styku PSTN i protokole SS7 jest nieefektywna i przestarzała. Rybnicki ISP powołał się również na trudności w dostępie do sprzętu wymaganego do utrzymania połączeń sieci w technologii PSTN SS7 z uwagi na jego stopniowe wycofywanie z rynku.

Prezes UKE wskazaną przez spółkę Leon zmianę warunków rynkowych poddał wnikliwej analizie w toku prowadzonego postępowania. Zwrócił uwagę m.in. na fakt, że protokół SIP umożliwia realizację szerszego zakresu usług, w tym usług szerokopasmowych, takich jak HD voice i wideo rozmowy. A obecnie większość dużych operatorów wdraża protokoły komutacyjne IMS oparte na protokole IP. Przykładem jest uruchomienie przez Orange usługi VoLTE bazującej na technologii IMS. Analogiczną usługę posiadają w swojej ofercie również PlayT-Mobile Polska.

 Stosowanie do obsługi połączeń sieci w technologii TDM przy użyciu sygnalizacji SS7 wynika z uwarunkowań historycznych oraz z pozostawania w użyciu odpowiednich urządzeń, jednakże od pewnego czasu można zaobserwować trend związany z odchodzeniem od stosowania systemu sygnalizacji SS7 na rynku telekomunikacyjnym. Ponadto o zmianie warunków rynkowych świadczy fakt, że Komisja Europejska prowadząc prace w zakresie wysokości opłat za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych wskazuje, że technologia IMS powinna stanowić podstawową technologię wymiany ruchu między operatorami stacjonarnymi. Planowana przez Komisję Europejską niska stawka za zakańczanie połączeń w sieci stacjonarnej (FTR) jest wyliczana w oparciu o model kosztowy, który uwzględnia wyłącznie technologię IMS – argumentuje UKE.

Regulator podkreślił także, że na rynku usług telekomunikacyjnych widoczny jest trend zastępowania sieci PSTN i migracji ruchu głosowego do sieci pakietowej „All-IP”, w części dostępowej realizowanej w oparciu o technologię FTTH.

UKE nie zgodził się z argumentacją Orange, który przekonywał, że od 2014 r. nie uległa zmianie sytuacja rynkowa, która uzasadniałaby konieczność zmiany oferty SOR. Według Orange, migracja do sieci IP powinna odbywać się stopniowo z uwagi na konieczność poczynienia dużych nakładów przez operatora na rozwój infrastruktury, co jednocześnie potwierdza konieczność modernizacji sieci i unowocześnienia technologii dostępowej.

Regulator zauważył, że Orange już od kilku lat oferuje komercyjną usługę hurtową „Interkonekt krajowy IP”, co świadczy o postępującej migracji do sieci IP, a także o tym, że operator ma już doświadczenie i niezbędne know-how w zakresie oferowania i świadczenia usług związanych z połączeniem sieci w technologii IP.

Mając natomiast na uwadze argument o konieczności stopniowego wdrażania do oferty ramowej nowej usługi polegającej na obowiązku oferowania punktu styku sieci realizowanego w technologii IP/SIP, konieczności poczynienia odpowiednich nakładów, zmian oraz przygotowań, UKE zdecydował, że Orange powinien być zobowiązany do przedstawienia zmiany oferty SOR w terminie 90 dni od dnia otrzymania decyzji.