REKLAMA

UKE poparł żądanie Koby w sporze z PGE

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany umów o dostępie do słupów elektroenergetycznych zawartych pomiędzy firmą  Koba, ISP z Białegostoku, a PGE Dystrybucja.  

Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi decyzjami w takich sprawach regulator ustalił  miesięczna opłatę netto za dostęp do jednego słupa linii niskiego napięcia w celu podwieszenia jednego kabla telekomunikacyjnego w wysokości 1,73 złote.

Partnerem działu jest:

Firma Koba starała się zmniejszyć stawkę jaką płaciła od kilku lat PGE za wykorzystywane słupy, ale bezskutecznie. W kwietniu 2020 r. ISP wszczął formalne negocjacje, doręczając PGE wniosek o zmianę umów. Występował o obniżenie wysokości opłat z wcześniejszych umów, wnosząc o określenie miesięcznej opłaty netto za dostęp do jednego słupa w wysokości 3,5 zł. Jednocześnie zastrzegł, że w przypadku gdyby UKE, który prowadził postępowanie dotyczące uregulowania tej kwestii między OSD a ISP, określił miesięczną opłatę netto za dostęp do jednego słupa niskiego napięcia na poziomie poniżej 3,5 zł, dostosował stawki w umowie miedzy białostockim ISP a PGE do tej określonej przez regulatora. 

PGE odpowiedziało Kobie, że podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte w piśmie skierowanym do operatora w grudniu 2019 r., w którym wskazało na brak podstaw do renegocjacji opłat. A Koba płaciła PGE 5,52 zł netto miesięcznie za dostęp do jednego słupa. 

UKE poparł postulaty operatora i podkreślił, że decyzja będzie podlegała natychmiastowemu wykonaniu po uprawomocnianiu się.