UKE potrzebuje nowej platformy aukcyjnej dla 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie wykorzysta platformy aukcyjnej, która był używana podczas rozdzielania częstotliwości LTE  z zakresu 800 MHz i 2,6 GHz w 2015 r. By sprzedać pasma do 5G regulator kupi nowy system i właśnie  ogłosił przetarg na „Udostępnienie elektronicznego systemu aukcyjnego (ESA) na potrzeby przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, przeprowadzenie szkoleń z obsługi ESA, doradztwo i dedykowaną asystę techniczną”.

Zainteresowani mogą składać oferty do 23 września.

Firma, która dostarczy platformę aukcyjną dla częstotliwości pod 5G będzie musiała dodatkowo przekazać dokumentację użytkową, a szkolenia mają objąć grupę do 10 osób – pracowników UKE.

Regulator planuje przeprowadzać aukcję próbną, podczas której dostawca platformy ma być gotowy mu asystować oraz pomóc skonfigurować ESA i mechanizmy aukcyjne. Jego zadaniem będzie też określenie minimalnych wymagań sprzętowych dla urządzeń uczestników aukcji oraz minimalnych wymagań w zakresie łączności, a także zapewnienie dedykowanego wsparcia technicznego dla UKE w czasie trwania aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

Data rozpoczęcia aukcji pasm z zakresu 3,6 GHz nie została określona, wiadomo jednak, że ma się zakończyć 30 czerwca przyszłego roku.

Głównym kryterium wyboru firmy, która dostarczy platformę aukcyjną będzie jej cena (60 proc.), ale UKE weźmie też pod uwagę doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (30 proc.) i termin jej udostępnienia (10 proc.). UKE wymaga jednak, by wstępna wersja elektronicznego systemu aukcyjnego była dostarczona w terminie 21 dni roboczych od daty podpisania umowy.