REKLAMA

UKE pracuje nad systemem wymiany informacji między ISP

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina operatorom, że zgodnie z zapisami art. 70 ust. 3  ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwanej potocznie Tarczą Antykryzysową 3.0.), zobowiązany został do określenia sposobu i trybu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług na potrzeby realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości usługi dostępu do internetu w przypadku zmiany dostawy usługi.

Zanim jednak zostanie opracowany system docelowy, regulator zamierza wdrożyć rozwiązanie doraźne. 

UKE informuje, że obecnie trwają w urzędzie prace zmierzające do wypracowania modelu wymiany komunikatów obowiązującego do czasu wybudowania docelowego rozwiązania, czyli systemu teleinformatycznego. Dokument zostanie przedstawiony do konsultacji pod koniec sierpnia br.