REKLAMA

UKE: regulacje w sprawie dostępu do kanalizacji największych operatorów są skuteczne

Urząd Komunikacji Elektronicznej w sprawozdaniu z działaności za 2020 r. podkreśla, że podjęte przez niego działania w zakresie regulacji dostępu do kanalizacji kablowej i kanalizacji telekomunikacyjnej budynków wydane wobec Orange, Netii i największych kablówek (UPC, Vectra, Multimedia, Inea, Toya) przynoszą wymierny skutek. Na ich podstawie do końca 2020 r.: 

  • Orange Polska zawarła 134 umowy ramowe oraz aneksy do nich na dostęp do kanalizacji kablowej oraz 2 umowy ramowe na dostęp do kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, 
  • Netia zawarła 36 umów ramowych oraz 210 umów szczegółowych na dostęp do kanalizacji kablowej oraz 8 umów ramowych na dostęp do kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, 
  • Vectra zawarła 11 umów ramowych oraz 36 umów szczegółowych na dostęp do kanalizacji kablowej oraz 1 umowę ramową na dostęp do kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, 
  • Multimedia Polska zawarła 11 umów ramowych oraz 7 umów szczegółowych na dostęp do kanalizacji kablowej oraz 2 umowy ramowe na dostęp do kanalizacji telekomunikacyjnej budynku.

– Regulacja dostępu do infrastruktury technicznej i działania podjęte przez UKE odnoszą zatem efekt w postaci współkorzystania z istniejących zasobów przedsiębiorców telekomunikacyjnych – uważa UKE.