UKE: repeatery rzadziej zakłócają sieci komórkowe

Urząd Komunikacji Elektronicznej cieszy się, że w ubiegłym roku zanotował 526 mniej zgłoszeń zakłóceń w sieciach komórkowych w stosunku do 2022 r (spadek o ok. 20 proc.). Stanowiło to ok. 80 proc. wszystkich przypadków zakłóceń. W sumie w 2023 r. do UKE wpłynęło 2 075 zgłoszeń o zakłóceniach w sieciach komórkowych oraz 168 zgłoszeń o zakłóceniach w odbiorze radiowym i telewizyjnym.

Źródło przeważającej liczby zakłóceń sieci komórkowych stanowiły wzmacniacze sygnału GSM (repeatery), które zlokalizowano w 1 170 przypadkach (najwięcej w województwach: małopolskim – 204, łódzkim – 170, wielkopolskim – 138, mazowieckim – 134). Nastąpił spadek o ponad 16 proc. wykrytych przypadków używania wzmacniaczy w stosunku do 2022 r.

W ocenie UKE może to świadczyć o skuteczności działań polegających na wdrażaniu i rozwoju technologii 5G New Radio przez operatorów. To także efekt współpracy z portalem handlowym Allegro, polegającej na wyszukiwaniu i blokowaniu przez UKE aukcji z ofertami, które naruszają regulamin serwisu, ponieważ nie zawierają w opisie informacji o prawnych ograniczeniach i konsekwencjach używania wzmacniaczy przez osoby do tego nieupoważnione. W wyniku działań UKE usunięto w 2023 r. 2 342 oferty sprzedaży wzmacniaczy, które nie spełniały wymagań regulaminu, co stanowi blisko 5-krotny wzrost w stosunku do roku wcześniejszego.

W 789 przypadkach, w których stwierdzono używanie wzmacniaczy sygnału GSM, tj. urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia radiowego, Prezes UKE skierował zawiadomienia do organów ścigania o możliwości popełnienia wykroczenia w związku z nielegalnym używaniem urządzeń radiowych.