REKLAMA

UKE sprawdzi zobowiązania z aukcji 800 MHz

Pod koniec II kwartału 2018 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformuje, czy w jego ocenie Orange Polska zrealizowało pierwszy etap zobowiązań inwestycyjnych zapisanych w warunkach rezerwacji pasma 800 MHz. Ocena dotycząca realizacji analogicznych zobowiązań P4 i T-Mobile Polska powinna być znana w końcu IV kwartału br.

Zwycięzcy prowadzonej w 2015 r. aukcji pasma 800 MHz zobowiązani są do zrealizowania określonych w rezerwacjach częstotliwości inwestycji w infrastrukturę. W ciągu pierwszych 24 miesięcy od dnia otrzymania rezerwacji mają – wykorzystując pasmo 800 MHz – pokryć zasięgiem określony procent wskazanych w decyzji gmin i punktów. Kolejne inwestycje mają być zrealizowane odpowiednio w ciągu 36 i 48 miesięcy od dnia otrzymania rezerwacji.

Partnerem działu jest:

W przypadku Orange Polska pierwszy etap inwestycji powinien zostać zakończony 25 stycznia 2018 r., zaś P4 i T-Mobile – w związku z tym, że ostateczne decyzje dotyczące bloków pasma otrzymały później – do 23 czerwca br.

– Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, korzystając z uprawnień art. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, wezwał spółkę Orange do przekazania wykazu gmin i punktów testowych, w których w ciągu 24 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji dokonano inwestycji w sieć telekomunikacyjną – poinformowała nas Klaudia Kieliszczyk z biura prasowego UKE. Dodała, że uzyskane informacje będą weryfikowane w ramach postępowania kontrolnego.

Z informacji przekazanych nam przez biuro prasowe regulatora wynika, że wstępne założenia kontroli mówią o działaniach przeprowadzonych w terenie i obejmujących losowo wybraną próbkę punktów testowych.

Biuro prasowe Orange poinformowało nas, że już jesienią 2017 r. operator zrealizował inwestycje, których miał dokonać w ciągu 24 miesięcy od dnia otrzymania rezerwacji pasma 800 MHz.

– Zobowiązania dotyczące pokrycia gmin, które T-Mobile Polska miało zrealizować w ciągu 24 miesięcy wypełniliśmy jeszcze w 2017 r. W przypadku pokrycia punktów zrealizowaliśmy już ponad 95 proc. obowiązków wynikających z rezerwacji każdego z bloków i zamierzamy wypełnić wszystkie zobowiązania w terminie – poinformował nas Konrad Mróz z biura prasowego T-Mobile Polska.

Dodał, że zobowiązania 48-miesięczne T-Mobile zrealizowało w ub.r., zaś te 36-miesięczne wypełniło na razie w ponad 90 proc.

Rzecznik P4 nie odpowiedział na nasze pytania dotyczące realizacji zobowiązań 24-miesięcznych. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, Joergen Bang-Jensen, prezes operatora stwierdził, że w czerwcu Play będzie gotowy z budową nadajników w miejscach, do których zobowiązał się odbierając rezerwację częstotliwości 800 MHz.

REKLAMA