REKLAMA

UKE sprawdził jak kablówki obsługują osoby niepełnosprawne

Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawdził, czy biura obsługi klienta (BOK-i)  największych sieci kablowych (UPC, Vectry, Toyi oraz Inei) spełniają wymagania dotyczące udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak przypomina regulator, oznacza to, że określona część  BOK-u zapewnia obsługę osób z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz mających problemy z poruszaniem się. Stanowiska obsługi osób z niepełnosprawnościami muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą, niemówiącą, słabowidzącą oraz zapewnić bezpłatną usługę tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego w czasie rzeczywistym.

Analizie dostępności zostały poddane 33 salony operatorów świadczących udogodnienia dla abonentów na terenie całego kraju (w przypadku UPC i Vectry) oraz na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego (w przypadku Toyi oraz Inei).

Kontrola wykazała m.in, że większość kontrolowanych salonów została zaprojektowana lub dostosowana z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do najczęściej występujących ograniczeń występujących w BOK-ach należy wskazać zbyt wysoki blat biurka lub zbyt małą przestrzeń pod blatem biurka stanowiska do obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz utrudnione wejście do BOK np. zbyt wysoki próg. 

Nieprawidłowości w zakresie dostępności stanowiska obsługi osób z niepełnosprawnościami wystąpiły w: 4 salonach UPC, jednym  salonie Inei oraz 6 salonach Vectry. Utrudnione wejście do BOK wystąpiło w dwóch salonach Vectry i jednym salonie Inei.

Generalnie UKE ocenił, że sieci kablowe stosują się do przepisów rozporządzenia w zakresie zapewnienia obsługi osób z niepełnosprawnościami w biurach obsługi klienta.

Niemniej w ramach realizowanej oceny, kontrolerzy UKE ujawnili nieprawidłowości w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami w następujących obszarach:

  1. Obszar architektoniczny np. występujące wysokie progi.
  2. Obszar informacyjny np. oznakowane BOK niezgodne ze świadczonymi udogodnieniami, stosowanie piktogramów niezgodnych wzorem określonym w rozporządzeniu.
  3. Obszar obsługowy np. brak zapewnienia dostępności sporządzonych na papierze przy użyciu dużej czcionki informacji o wszystkich udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami.
  4. Obszar organizacji BOK np. utrudniony dostęp i obsługa osób z niepełnosprawnościami z uwagi na zbyt wysoki blat biurka lub zbyt małą przestrzeń pod blatem biurka stanowiska obsługi klientów.

W odniesieniu do wskazanych nieprawidłowości ze strony UKE zostały wydane zalecenia w zakresie ich usunięcia oraz wezwanie do „stałego podnoszenia standardów obsługi osób z niepełnosprawnościami”.