REKLAMA

UKE: sprzedawane w Polsce ozonatory rzadko spełniają wymagania techniczne

Urząd Komunikacji Elektronicznej wziął lupę ozonatory – urządzenia, które mają  oczyszczać powietrze generując cząstki ozonu, które neutralizują i usuwają niepożądane zapachy oraz zanieczyszczenia. 

Jak tłumaczy regulator, rosnący popyt na tego typu urządzenia oraz pojawiające się z rynku sygnały o wyrobach niezgodnych zdecydowały o podjęciu działań kontrolnych. W ramach kampanii pomiarowej zostało sprawdzonych pod kątem wymagań formalnych i technicznych 20 ozonatorów. Wyroby zostały poddane także badaniom laboratoryjnym w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych, gdzie sprawdzono czy spełniają one określone dla nich wymagania.

I rzeczywiście wyniki kontroli mogą niepokoić użytkowników ozonatorów. ze skontrolowanych 20 urządzeń, tylko dwa spełniły jednocześnie wymagania formalne i techniczne, a tylko trzy wymagania techniczne.

Wymagania techniczne i formalne spełniały dwa ozonatory marki Bitom (modele BT-N5 i BT-NP10), a techniczne ozonator Cecotec, model: 05616 –  ten jednak miał braki formalne, jak np. brak dołączenia do wyrobu instrukcji obsługi w języku polskim zawierającej informacje na temat bezpieczeństwa. Jak informuje UKE niezgodności te zostały już usunięte.

W wyniku interwencji Prezesa UKE 12 wyrobów zostało wycofanych z obrotu, w stosunku do pozostałych pięciu urządzeń niespełniających wymagań technicznych prowadzone są postępowania administracyjne.

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in. czy dla poszczególnych urządzeń:

  1. producent wystawił deklarację zgodności,
  2. dołączona jest instrukcja obsługi,
  3. na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.
  6. czy dołączono do wyrobu informację o ograniczeniach w używaniu wyrobu.