UKE: średni miesięczny rachunek za internet stacjonarny to 67,4 zł, a mobilny – 46,3 zł

78 proc. użytkowników usług telekomunikacyjnych w Polsce spotkało się z terminem sieć 5G. Nadal duża część z nich (52 proc.) uważa, że pole elektromagnetyczne może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Tylko 7 proc. Polaków słyszało o przeprowadzonej przez UKE  aukcji częstotliwości 5G z zakresu 3400-3800 MHz, a spośród nich co czwarta osoba zna jej wynik. Natomiast z pojęciem sztucznej inteligencji spotkało się 70 proc. badanych, a 21 proc. z nich korzystało choć raz z narzędzi sztucznej inteligencji (np. czatu GPT ) – wynika z najnowszego badania konsumenckiego klientów indywidualnych przeprowadzonego w 2023 r. na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Korzystanie z usług telefonii komórkowej deklaruje 97 proc. badanych Polaków, a 79 proc. spośród nich korzysta z dostępu do internetu w telefonie – głównie w celu wyszukiwania informacji (80 proc.), skorzystania z poczty elektronicznej (75 proc.) lub komunikatorów internetowych (71 proc.). Aż 79 proc. badanych zna wielkość swojego pakietu danych w telefonie, który mają dostępny w ramach umowy. 

Telefon stacjonarny posiada już tylko 7 proc. osób, głównie z przyzwyczajenia. Częściej z telefonii korzystają osoby starsze oraz z podstawowym wykształceniem. 

Równie popularną jak telefonia komórkowa usługą jest telewizja, którą ogląda 80 proc. badanych.  Z telewizji/filmów, telewizji na żądanie korzystało 36 proc. badanych, co jest jedną z najbardziej popularnych usług OTT.

Dostęp do internetu (tak mobilnego, jak i stacjonarnego) zadeklarowało 74 proc. respondentów, z czego dwie trzecie (74 proc.) posiadało dostęp stacjonarny a ponad połowa (61 proc.) mobilny. Najczęstszymi zastosowaniami internetu jest poczta elektroniczna (84 proc.), wyszukiwarka informacji (80 proc.) oraz bankowość internetowa (76 proc.). Popularne są również komunikatory internetowe (71 proc.), media społecznościowe (68 proc.) czy przeglądanie stron internetowych (67 proc.). 

Osoby korzystające z dostępu do internetu średnio płaciły 67,40 zł miesięcznie za dostęp stacjonarny i 46,30 zł miesięcznie za dostęp mobilny. W obu przypadkach zdecydowana większość klientów postrzega swój poziom kosztów jako przystępny. Warto jednak zwrócić uwagę, że klienci są bardziej świadomi (zwracają większą uwagę) kosztów internetu stacjonarnego niż mobilnego – wartości rachunku nie zna odpowiednio 25 proc. osób korzystających z internetu stacjonarnego i niemal połowa (47 proc.) użytkowników  internetu mobilnego.

Najpopularniejszą prędkością internetu stacjonarnego jest 100-299 Mb/s (27 proc. ) oraz 300-599 Mb/s (26 proc.). Przepływności powyżej 1 Gb/s posiada 5 proc. respondentów. Blisko co 4 badany nie jest w stanie określić prędkości posiadanego łącza. 

Pakiet usług posiada 48 proc. badanych, z czego  63 proc. posiada pakiet 3 usług, rzadziej 4 (20 proc.), czy 2 (15 proc.). Najczęściej w pakiecie kupowana jest telewizja, internet stacjonarny, telefonia komórkowa i internet mobilny.

Z pojęciem usługi OTT (Over the Top) spotkało się 32 proc. respondentów, choć wielu z nich rozpoznaje dostawców tych usług, takich jak: Messenger (94 proc. znajomości), WhatsApp (88 proc.), Skype (53 proc. ) czy usług streamingu wideo – Netflix (79 proc.), HBO Max (55 proc.), Disney+ (49 proc.) - oraz muzyki – Spotify (50 proc.), Tidal (39 proc.).

27 proc. spośród ankietowanych spotkało się z ideą internetu rzeczy. Największe korzyści płynące z IoT, jakie postrzegają konsumenci, to przede wszystkim możliwość monitorowania stanu zdrowia (62 proc.), korzystanie z aplikacji i powiadomień dotyczących zagrożeń (52 proc.), łatwiejsze zarządzanie urządzeniami domowym (48 proc.) oraz łatwiejszy dostęp do danych (41 proc.).

Większość badanych zna i stosuje zasady bezpieczeństwa zarówno podczas korzystania z internetu. 76 proc. respondentów korzysta z programów antywirusowych, aby zabezpieczyć prywatny komputer/laptop przed zagrożeniami w sieci, choć w przypadku smartfonów wskaźnik ten jest nieco niższy i wynosi 62 proc. 57 proc. badanych korzystających z internetu potrafi sprawdzić, czy korzysta z bezpiecznego połączenia z internetem.

61 proc. osób korzystało z usług e-administracji. Najczęściej są to: obywatel.gov.pl, ePUAP.gov.pl oraz pacjent.gov.pl. 

UKE za pozytywne uważa, że co piąty badany dostrzega pozytywne zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych, głównie jego rozwój, zarówno pod kątem liczby ofert, rozwoju technologii, jak i poprawy jakości usług.

Do najlepiej ocenianych aspektów rynku telekomunikacyjnego w Polsce należy jakość usług (87 proc. ), ich dopasowanie do potrzeb klientów (86 proc.) oraz różnorodność (85 proc). Dobrze oceniana jest również jakość obsługi klientów (81 proc.). Nieco gorzej wypada przejrzystość ofert (75 proc.), a najgorzej kwestia skuteczności reklamacji i rozpatrywania skarg, która została oceniona pozytywnie przez 60 proc. respondentów.

Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1802 respondentów w wieku 15+. Zastosowano próbę losowo-kwotową. Brano pod uwagę takie cechy, jak: płeć, wiek, wielkość miejsca zamieszkania oraz województwo.

 
Źr. UKE