REKLAMA

UKE szuka nowej metody wyznaczania białych plam ze wsparciem satelitarnym

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił zapytanie ofertowe na „wykonanie na rzecz UKE analizy mającej na celu wyznaczenie białych plam NGA z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych oraz produktów pochodnych w związku z projektem: Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II”". 

Celem zamówienia jest wyznaczenie obszarów/miejsc potencjalnej interwencji operatorów sieci światłowodowych (tzw. „białych plam NGA”), tzn. obszarów o potencjalnym słabym sygnale radiowym oraz braku dostępu do sieci światłowodowych.

Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie zidentyfikowanie infrastruktury budowlanej (budynków aktualnie istniejących i będących w trakcie budowy) oraz znalezienie optymalnego sposobu dostarczenia połączenia internetowego – przewodowo (sieć światłowodów) vs bezprzewodowo (stacje BTS) w obszarach wymagających budowy lub rozwoju istniejącej infrastruktury. UKE oczekuje, że w celu wykonania przedmiotu zamówienia wykorzystane zostaną dane teledetekcyjne zbierane przy użyciu techniki zobrazowania satelitarnego w celu otrzymania aktualnego Numerycznego Modelu Terenu/ Pokrycia Terenu, który pozwala na analizę zasięgu i mocy sygnału związanego z deniwelacją terenu (różnice wysokości n.p.m.).

Zadanie to powinno zostać zrealizowane w terminie maksymalnie 5 miesięcy od podpisania umowy z UKE. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony.

Kryterium wyboru wykonawcy będzie cena.

Zainteresowani mogą składać oferty do 10 września.