REKLAMA

UKE: telewizja, to telekomunikacja

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowisko, w którym stwierdza, że usługi telewizyjne - z dosyłem sygnału drogą kablową i satelitarną - należą do zakresu telekomunikacji i jako takie podlegają zapisom Prawa telekomunikacyjnego.

Urząd powołał się przy tym na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polskiego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z listopada zeszłego roku.

- Mając na względzie powyższe, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  informuje, iż do usługi telewizji świadczonej drogą kablową lub satelitarną będą stosowane przepisy Prawa telekomunikacyjnego, w szczególności w zakresie zawierania lub zmiany warunków umowy oraz obowiązków informacyjnych względem użytkowników końcowych - informuje UKE.

Konsekwencje tego stanowiska mogą być jednak szersze, niż tylko prawa konsumentów. Mogą się bowiem potencjalnie przełożyć na wdrożenie hurtowych usług w sieciach TVK, czy zaliczenia usług telewizyjnych do podstawy wymiaru dopłaty do kosztu netto usługi powszechnej.

Na razie nie uzyskaliśmy z urzędu odpowiedzi, dlaczego w marcu 2014 r. opublikowane zostało stanowisko oparte na wyrokach sądowych z listopada 2013 r.