REKLAMA

UKE uczula operatorów na zmiany w sprawozdawczości

Urząd Komunikacji Elektronicznej zwraca uwagę, że w związku z nowelizację prawa telekomunikacyjnego ujednolicone zostaną zasady sprawozdawania danych.

Wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, niezależnie od osiąganego przychodu, będą przekazywać informacje dotyczące prowadzonej działalności telekomunikacyjnej na elektronicznych formularzach.

UKE przekonuje, że korzyścią ze standaryzacji sposobu przekazywania danych będzie ograniczenie zakresu gromadzonych informacji oraz ilości formularzy. Zlikwidowany zostanie także obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych.

Partnerem działu jest:

Kolejną nowością będzie elektronizacja przekazywania danych, wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) z wykorzystaniem bezpłatnego profilu zaufanego. Według regulatora, obniży to koszt przekazania danych oraz zmniejszy ilość czasu potrzebnego na realizację obowiązku. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, przedsiębiorcy zyskają też możliwość dostępu do swoich danych historycznych.

– Projektowane zmiany stanowią milowy krok w procesie ujednolicenia i skonsolidowania obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców wobec organów administracji, np. w zakresie informacji przekazywanych do GUS, które pokrywają się z danymi przekazywanymi do Prezesa UKE. W wyniku zmian, proces stanie się dużo prostszy, szybszy i tańszy. Zgromadzone informacje będą rzetelne i pełne, co pozwoli na lepsze dostosowanie narzędzi regulacyjnych do specyfiki danego rynku telekomunikacyjnego, w szczególności lokalnego – uważa UKE.

REKLAMA