REKLAMA

UKE wejdzie w buty koordynatora do spraw usług cyfrowych w Polsce

Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostanie dodana nowa rola jako organu pełniącego funkcję koordynatora do spraw usług cyfrowych w Polsce – zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych.

Konsultacje w sprawie tego projektu ogłosiło Ministerstwo Cyfryzacji. Regulacje te nakładają na firmy cyfrowe w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. Chodzi o internetowe platformy handlowe, serwisy społecznościowe, platformy udostępniania treści, internetowe platformy z ofertami podróży i zakwaterowania.

Ministerstwo Cyfryzacji koordynuje wdrożenie Aktu o usługach cyfrowych do polskiego porządku prawnego.

Założenia konsultowanej ustawy wskazują m.in. na prezesa UKE jako organu pełniącego funkcję koordynatora do spraw usług cyfrowych w Polsce, opracowanie procedur krajowych wynikających z rozporządzenia (tj. certyfikacja, przyznawanie statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego i zweryfikowanego badacza), jak również przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli, a także opracowanie katalogu kar pieniężnych.

Koordynator do spraw usług cyfrowych powinien działać jako pojedynczy punkt kontaktowy w odniesieniu do wszystkich spraw związanych ze stosowaniem Rozporządzenia dla Komisji, Rady Usług Cyfrowych, koordynatorów do spraw usług cyfrowych z innych państw członkowskich, jak również dla innych właściwych organów danego państwa członkowskiego – czytamy w założeniach do konsultacji..

Jednocześnie, z uwagi na zakres właściwości, przewidziano, że część obowiązków związanych w stosowaniem rozporządzenia, będzie wykonywana przez właściwe organy, czyli przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wynikającym z rozporządzenia.

Jak podał resort, rolą zweryfikowanego badacza będzie przeprowadzenie konkretnych badań w oparciu o dane przetwarzane przez określonego dostawcę usług pośrednich. Wskazano, że status zweryfikowanego badacza zależy od spełnienia określonych przesłanek i nadawany jest przez koordynatora, czyli Prezesa UKE.

Według założeń do projektu ustawy, status zaufanego podmiotu sygnalizującego (ang. trusted flaggers) będą miały niezależne podmioty, których zgłoszenia treści uznanych za nielegalne mają być traktowane przez dostawców w sposób priorytetowy. Jak podkreślono, status zaufanego podmiotu sygnalizującego należy przyznawać wyłącznie podmiotom, a nie osobom, które to podmioty wykazały między innymi, że posiadają szczególną wiedzę ekspercką i kompetencje w zakresie zwalczania nielegalnych treści oraz że działają w sposób dokładny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.