REKLAMA

UKE wsparł Itekom w sporze z deweloperem

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Itekom, ISP z Kiełczowa (woj. dolnośląskie) do nieruchomości w Kiełczowie przy ul. Polnej Kiełczów na działce nr 179, w tym do budynków położonych lub wznoszonych na tej nieruchomości, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. 

Dwulokalowe budynki jednorodzinne wznosi tam spółka Probitas Invest Developer z Bolesławca. Ich budowa nie została jeszcze ukończona, a budynki nie zostały oddane do użytkowania.

Operator w grudnia 2022 r., zwrócił się do dewelopera z wnioskiem o dostęp do nieruchomości i budynków. Strony nie doszły do porozumienia i w marcu 2023 r. sprawa trafiła do UKE.  

We wniosku do regulatora Itekom zwrócił się o ustalenie warunków dostępu do nieruchomości budynków, w celu zapewnienia w nich usług telekomunikacyjnych poprzez:

  • umożliwienie doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych aż do punktów styku w budynkach,
  • umożliwienie utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynków,
  • umożliwienie wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynków, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu do nieruchomości.

Udostępniający wyjaśnił, że dla budynków nie została wydana decyzja w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie, ale zostaną wyposażone w infrastrukturę telekomunikacyjną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przystosowaną do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Jej właścicielem będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny – Internet Union z Wrocławia. 

UKE poprał wniosek Itekom i zgodnie z projektem ISP jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów doprowadzonych do budynków przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.