UKE zatwierdził hurtowy cennik gminy Dziadkowice na Podlasiu

Urząd Komunikacji Elektronicznej zatwierdził cennik w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe z tytułu dostępu do infrastruktury pasywnej operatora infrastruktury – Gminy Dziadkowice w woj. podlaskim. Jest ona operatorem infrastruktury na regionalnej sieci szerokopasmowej zrealizowanej z wykorzystaniem środków publicznych w ramach projektu „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej (NSSD) – realizacja I i II etapu”. 

Gmina Dziadkowice zdecydowała się na obniżki cenowe względem wcześniejszego cennika Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej (NSSD). I tak przykładowo, podczas gdy wcześniej opłata za dzierżawę jednego kilometra ciemnego włókna wynosiła 105 zł, a za parę włókien – 140 zł miesięcznie, to teraz gmina Nurzec- Stacja obniżyła te stawki odpowiednio do 60 zł i 90 zł. Zakres opłaty referencyjnej, jaki podaje UKE jest bardzo szeroki, bo wynosi: 35 – 500 zł/km/m-c.

PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA

Gmina zmniejszyła też opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej czy kolokacji, a także proponuje procentowo większe opusty w stosunku do cennika NSSD (w zależności od wielkości miejscowości, gdzie dzierżawiona jest infrastruktura).

UKE wyjaśnia, że okres trwałości sieci NSSD upłynął 21 kwietnia 2021 r. To zaś oznacza, że dostęp do usług aktywnych następuje na zasadach komercyjnych, a zatwierdzeniu Prezesa UKE podlegają jedynie ceny usług dostępu hurtowego do pasywnej infrastruktury sieci NSSD. Ceny dostępu do infrastruktury pasywnej podlegają bowiem zatwierdzeniu bez ograniczenia w czasie.

W opinii regulatora opłaty w cenniku gminy Dziadkowice  są zgodne z referencyjnymi i powinny zapewnić otwarty i efektywny dostęp do sieci na niedyskryminujących warunkach. Ponadto obniżenie lub usunięcie części opłat z cennika (w porównaniu do NSSD) powinno przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oferty hurtowej Gminy Dziadkowice. 

Inicjatorem i liderem projektu Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej była pierwotnie gmina Drohiczyn. Sieć ostatecznie objęła swoim zasięgiem Brańsk (miasto i gmina), Ciechanowiec, Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Perlejewo, Rudkę oraz Siemiatycze (miasto i gmina).