REKLAMA

UKE zawarł częstotliwościowy kompromis z Aero2

Aktualizacja 24.11 7:48

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił nam treść zmiany decyzji rezerwacyjnej dla Aero2. Wynika z niej, że operator nie ma już obowiązku dostarczania usługi BDI z użyciem częstotliwości 2600 MHz, która jest przedmiotem rezerwacji. Prezes UKE zgodził się na zmianę warunków przydziału częstotliwości dla operatora z powodu niskiej dostępności urządzeń końcowych pracujących w trybie TDD, jak z powodu tego, że pasmo 2600 MHz nie nadaje się do budowy zasięgu sieci.

Urząd Komunikacji Elektronicznej porozumiał się z Aero2 co do nowych zasad wykorzystania częstotliwości w paśmie 2600 MHz, warunkiem dysponowania którą jest m.in. świadczenia usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI).

Ponadto Aero2 było zobowiązane, aby do 21 grudnia 2016 r. (pierwotnie do 21 grudnia 2014 r.) zapewnić pokrycie siecią na paśmie 2600 MHz 50 proc. populacji kraju oraz zapewnić zasięg w 400 gminach o charakterze białych plam (w chwili wydawania decyzji w 2009 r.). Oba te warunki, a zwłaszcza drugi z nich, były dla operatora mało realne ekonomicznie, ponieważ 2600 MHz jest zakresem pojemnościowym, a poza tym brakuje urządzeń dla tego pasmo, które w przypadku przydziału Aero2 działa w trybie TDD. Nie znaczy to wcale, że operator wolał się pozbyć częstotliwości i wyłączyć BDI, z którego szacunkowo korzysta ok. 700 tys. użytkowników.

Aero2 zawarło zatem z UKE kompromis. W myśl jego warunków, operator będzie świadczył usługę BDI jeszcze w 3 lata po pokryciu 50 proc. populacji Polski siecią w paśmie 2600 MHz, przy czym zniesione zostały terminy na zapewnienie tego pokrycia (jak również wymóg pokrycia siecią 400 gmin). W praktyce więc Aero2 nie ma już terminu na zbudowanie zasięgu, ale w zamian za tę ulgę musi dalej zapewniać darmowy internet w Polsce. Jeżeli jednak zbuduje zasięg, to obowiązek BDI wygaśnie w 3 lata.

Operator musi dalej oferować tej usłudze 20 proc. całej pojemności pasma poniżej 1 GHz, jakim dysponuje, i zapewnić zasięg BDI dla 75 proc. Polaków. Aero2 realizuje ten obowiązek dzięki sieci swojej HSPA900. W ramach porozumienia z UKE, udostępni również sieć LTE w paśmie 1800 MHz i ewentualnie 2100 MHz, którymi dysponują inne spółki z grupy Cyfrowego Polsatu, choć obecnie przepływność BDI i tak pozostaje ograniczona do 512 kb/s.