UKE zbada substytucyjność dostępu w sieciach stacjonarnych i mobilnych

Aktualizacja 20.04 11:39

UKE ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie analizy substytucyjności usług mobilnego i stacjonarnego dostępu do internetu, która była przedmiotem wspomnianego niżej szacowania. Urząd czeka na oferty do 7 maja. Opracowania analizy spodziewa się w 5 miesięcy po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wartość zamówienia można szacować na poziomie 250 tys. zł.

Cena będzie 55 proc. kryterium wyboru oferty. Pozostałe 45 proc. przypadnie na jakość koncepcji badania.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował zaproszenie do szacowania wartości zamówienia publicznego o nazwie „Realizacja usługi przeprowadzenia badania konsumenckiego oraz analizy zagadnienia substytucyjności internetu stacjonarnego i internetu mobilnego oraz wpływu substytucyjności internetu stacjonarnego i internetu mobilnego na elastyczność cenową w Polsce”.

Z założeń badania wynika, że UKE chce rozstrzygnąć wreszcie, czy produkty szerokopasmowe w sieciach stacjonarnych i mobilnych są względem siebie substytucyjne, i czy mają wzajemny wpływ na swoją elastyczność cenową (czyli, czy i w jakim stopniu zmiana ceny produktu wpływa na popyt na ten produkt).

Partnerem działu jest:

Sprawa jest istotna z punktu widzenia wiedzy o ogólnych mechanizmach na rynku telekomunikacyjnym, jak i spraw bardzo konkretnych: np. badania udziałów przedsiębiorców w rynku szerokopasmowym przy fuzjach i przejęciach, oraz stawianiu ewentualnych warunków dla tych transakcji.

Analiza będzie oparta na badaniu historycznych ofert na rynku oraz badaniu konsumenckim. Wnioski mają objąć również wpływ substytucyjności stacjonarno-mobilnej na usługi hurtowe BSA i LLU.

Badanie konsumenckie ma zostać przeprowadzone na próbie co najmniej 5 tys. osób.

UKE informuje, że analiza posłuży rutynowym analizom rynku telekomunikacyjnego.

Prezes UKE jest zobowiązany do regularnego przeglądu rynków telekomunikacyjnych, w tym do przeglądu produktów zaliczanych do tych rynków zarówno w wymiarze detalicznym, jak i hurtowym. Z tego powodu niezbędne jest wykonanie analizy, która da odpowiedź, czy usługi internetu stacjonarnego i internetu mobilnego są wobec siebie substytucyjne. Wyniki tej analizy posłużą do określenia rynków produktowych na potrzeby analiz rynków telekomunikacyjnych – informuje biuro prasowe regulatora.

REKLAMA