REKLAMA

UKE zbadał, jak dostęp światłowodowy wpływa na aktywność internetową

Zmiana internetu na światłowodowy umożliwia lub ułatwia podejmowanie wielu aktywności w sieci – uważa większość respondentów, która wzięła udział w badaniu dotyczącym roli internetu w życiu osobistym i zawodowym przed i po zmianie medium dostępowego oraz subskrybowanej przepustowości, ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych budowanych w ramach POPC. Badanie to zostało przeprowadzone w grudniu 2018 r. na grupie 2,5 tys. ankietowanych na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. Jego celem było określenie wpływu dostępu do internetu światłowodowego na zachowania i aktywności podejmowane w internecie.

Blisko połowa spośród respondentów (45 proc.) korzysta w domu z dostępu stacjonarnego od ponad 9 lat. Wśród korzystających z internetu światłowodowego – 50 proc. badanych nie korzysta z niego dłużej niż od 6 lat, a ponad dwie trzecie badanych korzysta poniżej 4 lat. Spośród tych osób, dla których internet światłowodowy jest pierwszym rodzajem stacjonarnego dostępu do internetu w domu (światłowód nowy), większość (82 proc.) korzystała wcześniej z internetu mobilnego, zaś dla 18 proc. światłowód oznaczał pierwszy jakikolwiek rodzaj dostępu do internetu w domu.

Spośród osób, które dotychczas nie korzystają z dostępu do internetu światłowodowego, 76 proc. chciałaby posiadać taki dostęp w przyszłości. 21 proc. badanych byłoby gotowe za taki dostęp zapłacić. Pozostali badani zainteresowani dostępem do internetu światłowodowego uważają, że koszty takiego dostępu powinien ponieść operator (42 proc.), zaś 15 proc. respondentów jest zdania, że podłączenie do internetu powinno być finansowane z funduszy lokalnych.

Osoby, które zmieniły dostęp na światłowodowy, dostrzegają zmiany przede wszystkim w przypadku oglądania filmów online oraz prowadzenia rozmów audio i wideo przez komunikatory internetowe. Ponad połowa badanych przyznaje, że internet światłowodowy wpływa na milsze spędzanie czasu wolnego i na poczucie bycia „bliżej świata”. Użytkownicy łączy światłowodowych są znacznie częściej zadowoleni z prędkości łącza niż korzystający z internetu stacjonarnego innego rodzaju.

Szybkość i cena usługi to najczęstsze kryteria wyboru dostawcy internetu stacjonarnego. Przy czym respondenci byliby najbardziej skłonni do zmiany dostawcy, gdyby ich dotychczasowy operator wprowadził limity danych dla dostępu do internetu w domu.

Z badań UKE wynika, że ponad 1/3 respondentów prowadzi działalność gospodarczą lub zarobkową z wykorzystaniem internetu. Najczęściej jest to prowadzenie własnego fanpage’a na Facebooku lub własnej strony internetowej.

Najbardziej popularnym dostawcą internetu stacjonarnego jest firma Orange – z jej usług korzysta obecnie 35 proc. badanych. Wśród dostawców internetu światłowodowego istnieje wielu lokalnych operatorów, z których usług obecnie korzystają respondenci. 20 proc. osób nie jest świadoma prędkości internetu, która jest zapisana w ich umowie z operatorem.

Jak korzystamy z internetu stacjonarnego w domu?

  • Z badania UKE wynika, że oprócz dostępu do internetu, umowy podpisywane z operatorami przewidują na ogół możliwość korzystania również z innych usług: najczęściej z telewizji (43 proc.), z telefonu (40 proc.) oraz z usług mobilnych (15 proc.).
  • •Wysokość rachunku płaconego za internet (oraz ewentualnie inne dodatkowe usługi) opiewa najczęściej na kwotę między 51 a 100 zł (47 proc.). Jedna piąta badanych (22 proc.) płaci wyższe rachunki.
  • Jeśli chodzi o urządzenia, za pomocą których badani korzystają z internetu, to zdecydowany prym wiodą urządzenia przenośne: laptop (83 proc.) oraz telefon komórkowy (79 proc.), chociaż ten ostatni wykorzystywany jest zapewne do łączenia z internetem również poza domowym WiFi. Komputer stacjonarny wykorzystywany jest przez niespełna połowę badanych (48 proc.). Z tabletu korzysta 38 proc., ze Smart TV 33 proc., zaś z konsoli do gier 15 proc.
  • Dwie trzecie badanych (68 proc.) korzysta w domu z internetu stacjonarnego przez minimum 3 godziny dziennie. 13 proc. badanych korzysta z internetu przez ponad 7 godzin dziennie.
  • Internet wykorzystywany jest w domu na ogół do pozyskiwania informacji, rozrywki, robienia zakupów czy załatwiania spraw bankowych. Do pracy i edukacji internet w domu wykorzystuje odpowiednio 59 proc. i 57 proc. badanych. Jedna trzecia badanych (35%) korzysta z internetu w sprawach urzędowych.
 
źr. UKE