REKLAMA

UKE zmienia decyzję dla Czest.tv

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla firmy Czest.tv z Częstochowy do nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Ossowskiego 34, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. Operator planował wykonać tam instalację telekomunikacyjną w technologii miedzianej.

Zaznaczyć trzeba, że UKE prowadził już wcześniej w tej sprawie postępowanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Wznowił je jednak, ponieważ wyszły na jaw nowe okoliczności i nowe dowody istniejące – w dniu wydania decyzji nieznane. Mianowicie zarządca budynku, firma Megabud, przedstawiła protokół wykonawczy, z którego wynika, że w październiku 2019 r. Spidernet wykonał infrastrukturę telekomunikacyjną w technologii FTTB na nieruchomości i w budynku przy ul Ossowskiego 34. Spidernet w trakcie poprzedniego postępowania tego faktu nie ujawnił.

Partnerem działu jest:

UKE uznał więc, że po nowych ustaleniach zachodzą podstawy do uchylenia wcześniejszej decyzji i konieczność wydania nowej. To dlatego, że jeszcze przed wydaniem pierwszej decyzji – jak się okazało – już istniała instalacja, która była dostępna i spełniała zapotrzebowanie operatora pod względem technologicznym.

Co ciekawe, w październiku 2020 r. Spidernet i Czest.tv pytani przez UKE w tej sprawie przyznali, że ten pierwszy operator wykonał miedzianą instalację telekomunikacyjną w budynku i jest ona udostępniana Czest.tv.

Z danych KRS wynika też, że właścicielem Czest tv. jest ten sam przedsiębiorca co Spidernetu.

Zgodnie więc z projektem nowej decyzji Czest.tv jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada także odmowę wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku w technologii miedzianej za pomocą kabli parowych symetrycznych UTP, co najmniej kat. 5.