REKLAMA

UKE zmodyfikował ofertę ramową Emitela

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował do konsultacji projekt decyzji ustalającej ofertę ramową na dostęp do infrastruktury Emitela – największego w kraju operatora radiodyfuzyjnego.

Regulacja Emitela jest świeżej daty, ponieważ decyzję SMP operator odebrał na początku bieżącego roku. Jak to zwykle bywa w tego typu sytuacjach, trwa spór operatora z regulatorem o kształt oferty dostępowej. UKE istotnie zmodyfikował pierwotną ofertę usług hurtowych, jaką zaproponował Emitel.

Partnerem działu jest:

Ogólnie rzecz biorąc, regulator zadecydował o skróceniu terminów i uproszczeniu procedowania pomiędzy operatorem i jego potencjalnymi partnerami hurtowymi. Postarał się również o objęcie ofertą regulowaną jak największej części zasobów Emitela.

Mimo nie uwzględnieniu wielu postulatów operatora odnośnie organizacyjnych obowiązków w ramach współpracy hurtowej, regulator nie znalazł nieprawidłowości w kalkulacji kosztów jego usług i hurtowych stawek na nie. W tym zakresie polemizował raczej z oczekiwaniami przedstawicieli potencjalnych partnerów hurtowych, którzy dążyli do regulacyjnego obniżenia kosztów dostępu do infrastruktury Emitela.

Regulator zaostrzył natomiast na niekorzyść operatora system kar umownych za nieprawidłowe wywiązywanie się z umowy o dostępie, choć zredukował wartość polisy zabezpieczającej obu stronom warunki współpracy hurtowej z 20 mln zł na 1 mln zł.

W postępowaniu na prawach stron brało udział kilka organizacji branżowych, natomiast stanowiska do projektu decyzji zgłaszały również pojedyncze podmioty gospodarcze. Spośród tych instytucji na rzecz operatorów alternatywnych najaktywniej zdawał się występować Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, natomiast Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wspierała Emitela. W pracach nad projektem udział brały m.in. – być może zainteresowane dostępem – Polskie Sieci Nadawcze.

Z toku konsultacji zarówno projektu decyzji ramowej, jak i wcześniej projektu decyzji SMP można wnosić, że liberalizacją dostępu do infrastruktury Emitela zainteresowani są zarówno jego potencjalni konkurenci, jak i (przynajmniej niektórzy) korzystający z usług firm radiodyfuzyjnych nadawcy RTV.

REKLAMA