UKE zmusza Multimedia do udostępnienia kabli Matcomowi

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie dostępu dla firmy Matcom, lokalnego ISP ze Szczytna, do kabli telekomunikacyjnych Multimedia Polska w budynkach w miejscowości Kamionek koło Szczytna.

Matcom już trzy lata wcześniej prowadził w UKE postępowanie w sprawie wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w Kamionku, ale UKE się nie zgodził z uwagi na istniejące instalacje FTTH należące do Multimediów.

Operator ze Szczytna nie zrezygnował z inwestycji i w marcu 2019 r. wrócił się do UKE o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do infrastruktury Multimediów w zakresie istniejących włókien światłowodowych. Wcześniej oczywiście próbował porozumieć się z Multimediami, ale kablówka nie podjęła negocjacji.

Regulator tym razem przyznał rację Matcomowi i zgodnie z projektem decyzji jest on uprawniony do uzyskania dostępu do infrastruktury. UKE uznał też, że całość umowy o dostępie stanowiła kwestię sporną pomiędzy stronami i w związku z tym całościowo ustalił zasady ich współpracy. Regulator rozstrzygnął m.in. kwestię wysokości opłat za udzielenie przez Multimedia dostępu do kabli telekomunikacyjnych. Ponieważ żadna ze stron nie przedstawiła mu własnych propozycji, samodzielnie określił ich wysokość na poziomie opłat za udostępnienie (opłata jednorazowa) i utrzymanie (opłata miesięczna) Lokalnej Pętli Światłowodowej, określonych w aktualnie obowiązującej ofercie ramowej Orange.

Multimedia będą więc mogła żądać od Matcomu opłaty jednorazowej w wysokości 236,94 zł oraz naliczać miesięcznie 17,54 zł za każdy udostępniony ISP ze Szczytna kabel telekomunikacyjny. Dodatkowo Matcom musi się liczyć z opłatami za nadzór w kwocie od 80,29 zł za godzinę do 138,40 zł w zależności dnia tygodnia i pory dnia.