REKLAMA

UKE zobowiązuje ITV Media do policzenia kabli na słupach

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany umowy najmu słupów elektroenergetycznych, zawartej pomiędzy Energa-Operatorem a spółką ITV Media, ISP z Łowicza.

W marcu tego roku ISP zwrócił się do firmy energetycznej z wnioskiem o zmianę wysokości opłaty jednostkowej za dostęp do słupów: z kwoty 5,52 zł na kwotę 1,73 zł netto/miesiąc/słup niskiego napięcia. Energa-Operator szybko odpowiedział, że w jego ocenie nie ma podstaw do zmiany opłaty. Z kolei we wrześniu, po zapytaniu UKE w tej sprawie, firma energetyczna tłumaczyła, że nie odmawia operatorowi stosowania opłaty z tytułu dostępu do słupów na warunkach oraz w wysokości wynikającej z lutowej decyzji Prezesa UKE. Przekonywała jednak, że w pierwszej kolejności należy dokonać inwentaryzacji słupów, ponieważ prawidłowo wyliczona opłata za dostęp do słupa obejmuje konieczność uwzględnienia liczby kabli telekomunikacyjnych umieszczanych na słupie, czego operator nie uwzględnił w swoim wystąpieniu i żądał automatycznego zastąpienia dotychczasowej opłaty.

Ostatecznie UKE  zobowiązał Energa-Operatora do stosowania miesięcznej stawki  za udostępnienie słupa elektroenergetycznego linii niskiego napięcia w wysokości 1,73 zł. Przychylił się jednakże też do zastrzeżeń firmy energetycznej i wprowadził dodatkowy zapis, że w ramach wykonania decyzji należy uzupełnić wniosek o liczbę kabli telekomunikacyjnych.

Wskazanie liczby kabli telekomunikacyjnych przez operatora musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia mu decyzji, aby udostępniający (Energa-Operator) mógł prawidłowo wyliczyć należność, która zostanie wpisana na fakturze dla ITV Media – zadecydował UKE.