UM Wrocławia zamawia telefonię komórkową

Gmina Wrocław ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie dla Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek Gminy Wrocław przez okres dwa lat usług telefonii komórkowej i dostępu do internetu LTE/5G. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 1,5 mln zł.

Zamówienie obejmuje również: świadczenie świadczenie usług połączeń głosowych wychodzących i przychodzących z telefonii stacjonarnej zamawiającego na telefonię komórkową poprzez posiadane przez zamawiającego bramki GSM, usługi masowej wysyłki SMS z API oraz dostawy fabrycznie nowych telefonów komórkowych, akcesoriów do tych telefonów, kart SIM i routerów bezprzewodowych z modemem LTE/5G. W okresie trwania umowy liczba wszystkich aktywacji wyniesie 1137 sztuk. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia zbiorczej umowy na 1052 numery abonenckie posiadane przez zamawiającego.

Cena brutto (waga 60, w tym waga 10 cena abonamentu karty SIM w taryfie głosowej) jest głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert. Pozostałe dwa kryteria jakościowe to wielkość pakietu internetowego LTE/5G na karcie SIM w taryfie głosowej (waga 20) oraz wielkość pakietu internetowego LTE/5G na karcie SIM internetowej (waga 20).

Termin składania ofert wyznaczono na 17 lipca 2023 roku. Wymagane wadium wynosi 15 tys. zł.