REKLAMA

Umowy ISP z klientami z reguły niezgodne z unijnymi wymogami

Umowy zaledwie sześciu z 16 kontrolowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dostawców usług internetowych spełniają wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dostępu do otwartego internetu – wynika z dorocznego sprawozdania polskiego regulatora dotyczącego przestrzegania przez polskich ISP regulacji w zakresie otwartego internetu.

Opublikowane 30 czerwca sprawozdanie przygotowano m.in. na podstawie odpowiedzi, które zostały udzielone przez następujących ISP: Orange Polska, P4, Polkomtel, T-Mobile Polska, UPC Polska, Vectra, Netia, Cyfrowy Polsat, Multimedia, Premium Mobile, Inea, Toya, Canal+ Polska, Virgin Mobile, ASTA-NET, Klucz Telekomunikacja, Promax, Lycamobile, Otvarta, Beskid Media, Syrion, Sat-Filmi Koba. Ci ISP w 2020 r. świadczyli łącznie 96,2 proc. wszystkich usług dostępu do internetu.

Kontrolę dokumentów związanych z umowami z klientami UKE prowadziło między majem a lipcem 2021 r. Jak wynika, ze sprawozdania najczęściej występującymi nieprawidłowościami były:

• posługiwanie się w dokumentach umownych tekstem drukowanym małą i nieczytelną czcionką;

• posługiwanie się w dokumentach umownych odwołaniami pomiędzy poszczególnymi dokumentami umownymi;

• niewłaściwe zdefiniowanie prędkości maksymalnej;

• brak właściwie zdefiniowanej prędkości zwykle dostępnej;

• podawanie w umowach oraz załącznikach do umów (w tym w szczególności regulaminach i cennikach) prędkości transmisji danych w postaci wartości liczbowych w różnych jednostkach;

• brak w dokumentach umownych dotyczących usługi dostępu do internetu, w przypadku sieci stacjonarnych, jasnych i zrozumiałych informacji dotyczących prędkości wymaganych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jak czytamy w sprawozdaniu: „ośmiu ISP stosowało umowy, które nie są przejrzyste i transparentne zarówno w zakresie formy graficznej (brak czytelnej czcionki, brak licznych wyjątków i odwołań tzw. gwiazdki), jak posługiwania się w dokumentach umownych pojęciami niezrozumiałymi dla przeciętnego konsumenta (terminologia techniczna, prawnicza)”.

Sprawozdanie UKE zawiera też m.in. informacje dotyczące średniej przypływności łączy internetowych uzyskanych w testach z aplikacji przeglądarkowej. W 2022 r. wynosiła ona średnio 92,6 Mb/s do użytkownika i 35,1 Mb/s od użytkownika (rok wcześniej odpowiednio 73,3 Mb/s i 28,5 Mb/s). W sieciach mobilnych średnia przepływność do użytkownika wynosiła 41,7 Mb/s, a od klienta – 11,0 Mb/s (rok wcześniej odpowiednio 34,8 Mb/s i 9,6 Mb/s).

Z przygotowanych przez UKE na potrzeby sprawozdania map przepływności wynika, że najszybsze łącza stacjonarne w kierunku do klienta były w województwie mazowieckim (165,07 Mb/s), a najwolniejsze w podkarpackim (89,39 Mb/s). W przypadku łączy mobilnych największe średnie przepływności odnotowano w województwie śląskim (44,62 Mb/s), a najniższe w warmiński-mazurskim (33,15 Mb/s).