AKCJA SPOŁECZNA

Umowy ramowe MON na łączność satelitarną z trzema dostawcami

Centrum Zasobów Informatycznych (jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej) zawarło umowy ramowe na świadczenie przez okres 4 lat usług telekomunikacyjnych drogą satelitarną z trzema podmiotami: Exatel, Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 w Zegrzu oraz Orange Polska. Umowy ramowe z wykonawcami zostały zawarte na kwotę 40 mln zł, która zostanie przeznaczona łącznie na wszystkie zadania, które będą realizowane w czasie trwania umowy.

REKLAMA

W przypadku czwartej oferty złożonej w ramach przetargu zaistniał „brak możliwości odszyfrowania i otwarcia i plików”, napisano w komunikacie z otwarcia ofert.

Cena (waga 99 proc.) była głównym kryterium przy udzieleniu zamówienia. Drugie kryterium jakościowe to czas blokady telefonu (waga 1 proc.).