REKLAMA

Unijni ministrowie ds. cyfrowych rozmawiali o roamingu i cyberbezpieczeństwie

W końcu ubiegłego tygodnia (tj w piątek 3 grudnia) w Brukseli spotkali się  ministrów UE ds. cyfrowych. Polskę reprezentował minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na spotkaniu ministrowie z 27 krajów uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie przepisów, które mają doprowadzić do podniesienia poziomu cyberodporności przedsiębiorstw działających w Unii we wszystkich sektorach.

Janusz Cieszyński mówił m.in., że Polska chce być prymusem, jeśli chodzi o rozwój bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w Europie. Z wrócił uwagę na to, że bez zapewnienia organom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo mechanizmu finansowania, słuszne postulaty dyrektywy pozostaną wyłącznie na papierze.

 Ustawa trafiła na biurko pana prezydenta Andrzeja Dudy. Chcemy, żeby mechanizmy, które zapewniają finansowanie ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, inwestycji w sprzęt, w oprogramowanie stały się powszechne we wszystkich krajach UE. Chcemy, żeby eksperci od cyberbezpieczeństwa mieli zapewnione funkcjonowanie na takim poziomie, który pozwoli konkurować o te osoby z rynkiem prywatnym  powiedział Cieszyński.

W trakcie spotkania Prezydencja Słowenii przedstawiła również informacje dotyczące aktualnego stanu prac nad kluczowymi dokumentami UE dla sektora cyfrowego: rozporządzenia w sprawie roamingu międzynarodowego, aktu w sprawie zarządzania oraz rozporządzenia o e-prywatności.

– Po wejściu taniego roamingu przeciętne zużycie danych zagranicą wzrosło w Polsce 24 razy. Musimy utrzymać tę zasadę – taki postulat, wspólnie z przedstawicielami Finlandii, Litwy, Szwecji i Słowenii, w trakcie Rady przekazał minister Janusz Cieszyński.  Walczymy o tani roaming dla wszystkich Europejczyków i liczymy, że decyzje zapadną jeszcze podczas spotkania z Parlamentem Europejskim – dodał.

Jedną z głównych części posiedzenia była debata orientacyjna nt. deklaracji praw i zasad cyfrowych dla Unii Europejskiej, którą Komisja Europejska planuje przedstawić w pierwszym kwartale 2022 r.

Podczas dyskusji ministrowie próbowali odpowiedzieć na pytania:

  • Czy europejska deklaracja w sprawie praw i zasad cyfrowych powinna wyznaczać drogę naprzód na następną dekadę i stanowić pierwszy krok do ustanowienia globalnego punktu odniesienia wraz z tymi partnerami, którzy wyznają wartości demokratyczne UE?
  • Na jakich komponentach sektora cyfrowego powinna skupiać się deklaracja?

– Nie jest konieczne formułowanie na nowo i w osobnym dokumencie praw i zasad cyfrowych, których już teraz UE przestrzega – powiedział minister Janusz Cieszyński. – Transformacja cyfrowa powinna mieć ludzką twarz, czyli opierać się na podstawowych prawach i wolności człowieka, demokracji i ochronie prywatności - dodał.

Zdaniem Janusza Cieszyńskiego, Unia Europejska powinna skoncentrować się na tym, aby zadbać o to, aby po końcu IV fali pandemii nie zalała nas znowu fala dezinformacji na tematy związane z COVID-19. Polska od lat zwraca uwagę na to, że wokół tematów takich jak koronawirus czy rozwój technologii 5G koncentrują się ataki informacyjne na Europę i działania państw członkowskich powinny obejmować walkę z tym zjawiskiem.

Unijni ministrowie ds. telekomunikacji rozmawiali też o kontroli konsumentów i przedsiębiorców nad ich danymi w ramach usług cyfrowych.

REKLAMA