REKLAMA

UOKiK chce udostępniania abonentom rozmów z infolinii

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wobec trzech sieci komórkowych: Orange, Polkomtel i T-Mobile. Chodzi o udostępnianie klientom nagrań z rozmów na infolinii. Play już na etapie wczesnych wyjaśnień zobowiązał się wobec UOKiK do zrealizowania tego zalecenia.

UOKiK wskazuje, że nagrania z rozmów na infolinii są bardzo często materiałem do rozpatrywania skarg i reklamacji abonentów. Tymczasem dostęp do tych informacji jest niesymetryczny, ponieważ klienci go nie mają, albo mają utrudniony doń dostęp. Tak ma wynikać z sygnałów, jakie docierają do Urzędu.

W związku z tym podjął on działania, których celem jest wyjaśnienie, czy i w jaki sposób trzej operatorzy komórkowi gromadzą i udostępniają treści nagrań z infolinii. UOKiK powołuje się przy tym na zapisy Prawa telekomunikacyjnego.

Warto tutaj nadmienić, że Pt faktycznie narzuca taki wymóg (art. 56), ale dotyczy on tylko oświadczenia o zgodzie na zmiany warunki umowy. Wydaje się, że to tylko wycinek relacji pomiędzy operatorem i abonentem, które realizowane są drogą telefoniczną, i które mogą generować reklamacje oraz konieczność ich rozstrzygnięcia na podstawie zapisów rozmowy.

Niemniej nie tylko Play zdecydował się pójść za zaleceniami UOKiK, ale zapowiada to również T-Mobile.

– Już w naszym pierwszym stanowisku informowaliśmy UOKiK, że dołożymy wszelkich starań, aby nasi konsultanci udostępniali wszystkie nagrania rozmów telefonicznych z klientami. Zamierzamy również podjąć dodatkowe działania, które usprawnią proces i pozwolą na udostępnianie wszystkich nagrań na życzenie klientów – podał dzisiaj operatora w komunikacie opublikowanym po publikacji informacji przez UOKiK o postępowaniu wyjaśniającym.