REKLAMA

UOKiK: Cyfrowy Polsat wypłaci abonentom rekompensaty za dwie usługi

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Cyfrowy Polsat obowiązek wypłaty rekompensaty konsumentom w zakresie trzech pierwszych faktur zawierających opłaty za aktywowane bez ich zgody usługi dodatkowe, o ile zrezygnowali z nich przed otrzymaniem czwartej takiej faktury - poinformował UOKiK w komunikacie. Zgłoszone wcześniej w tej sprawie reklamacje zostaną pozytywnie rozpatrzone przez operatora.

Chodzi o program antywirusowy „Ochrona Internetu” oraz usługę odtwarzania materiałów audiowizualnych na różnych urządzeniach – „Serwis IPLA 3 z 3”.

Urząd  w toku postępowania ustalił, że przy zawieraniu lub zmianie warunków umów dotyczących dostępu do internetu Cyfrowy Polsat automatycznie aktywował konsumentom jedną lub dwie usługi dodatkowe. Na tym etapie spółka nie pytała konsumentów o zgodę na ich włączenie. Tymczasem przedsiębiorca już wtedy powinien uzyskać wyraźną zgodę na ich aktywowanie i wiążące się z nimi opłaty, naliczane po bezpłatnym okresie promocyjnym.

Te dwie problematyczne usługi były składową częścią większości ofert promocyjnych i konsumenci nie mogli z nich zrezygnować podczas zawierania umowy, niezależnie od tego czy byli nimi zainteresowani. Taką możliwość mieli dopiero po zawarciu umowy. Co więcej, to na konsumentach ciążył obowiązek wyłączenia usług dodatkowych przed upływem bezpłatnego okresu korzystania z nich, aby uniknąć wiążących się z nimi płatności.

– Konsumenci powinni mieć rzeczywistą możliwość wyboru i oceny, czy dana usługa jest im potrzebna i czy chcą ponosić koszty związane z jej uruchomieniem. Opłaty wykraczające poza uzgodnione świadczenie główne, w przypadku Cyfrowego Polsatu poza abonament za usługę dostępu do internetu, muszą zostać przez konsumentów jasno i wyraźnie zaakceptowane najpóźniej w chwili zawierania umowy – podkreśla Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Decyzja jest nieprawomocna. Cyfrowy Polsat rozpocznie realizację swojego zobowiązania w terminach określonych w decyzji po jej uprawomocnieniu się.

Cyfrowy Polsat poinformuje o decyzji Prezesa UOKiK abonentów w indywidualnej korespondencji oraz na swojej tronie internetowej i prowadzonych przez nią profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).