UOKiK nakazał UPC zmienić procedury stosowane w czasie sprzedaży na odległość

Urząd Kontroli Konkurencji i Konsumentów uznał, że UPC Polska naruszało interesy konsumentów podczas telesprzedaży usług. Operator kablowy zobowiązał się do zmian procedur sprzedaży i zaoferowania klientom rekompensat.

W prowadzonym od końca 2018 r. postępowaniu Urząd w połowie lipca wydał decyzję, w której uznał, że UPC naruszało zbiorowe interesy konsumentów nie informując ich podczas telefonicznych rozmowach sprzedażowych, że mają prawo odstąpienia od umowy. Ponadto spółka nie potwierdzała uzgodnionych telefonicznie zmian warunków umowy przed utrwaleniem oświadczenia konsumenta o zmianie warunków umowy na papierze lub innym trwałym nośniku, w sytuacji, gdy konsument nie wyraził zgody na przesłanie załączników do umowy w formie elektronicznej, a do zmiany warunków umowy wymagana było zrealizowanie przez technika instalacji w lokalu klienta.

Zdaniem UOKiK, interesy konsumentów naruszało też uznawanie przez spółkę za skuteczną zmiany warunków umowy, zaproponowanych konsumentowi w trakcie rozmowy telefonicznej, mimo że konsument nie potwierdził ich na papierze lub innym trwałym nośniku, a także stosowane przez operatora metody potwierdzania umów zawartych telefonicznie, przez internet lub z wykorzystanie dekodera takie jak odsyłanie konsumenta za pomocą przesyłanych mailem linków do dokumentacji umownej zamieszczonej na stronie internetowej spółki. Według urzędu nie spełniało to wymogów nośnika trwałego.

UOKiK uznał też, że interesy konsumentów naruszało to, że konsumenci, którzy potwierdzili warunki umowy klikając w zawarty w treści maila przycisk potwierdzam” nie dostawali potwierdzenia tej czynności przez operatora albo za pomocą SMS, albo telefonicznie.

Z treści decyzji wynika, że UPC zobowiązało się do zmian zakwestionowanych przez UOKiK praktyk oraz przyznanie rekompensat klientom, którzy złożyli na nie reklamacje. W katalogu potencjalnych rekompensat dla osób, które nadal są klientami operatora zapisano, że może to być np. czasowe darmowe zwiększenie przepływności łącza internetowego, albo udostępnie, któregoś z płatnych pakietów telewizyjnych. Osoby, które nie sa klientami mogą w ramach rekompensaty uzyskać 20-30 zł lub - jeśli na nowo będa zawierały umowę z operatorem - 10 zł czasowego upustu na usługę telewizyjną, telefoniczną lub internetową.