AKCJA SPOŁECZNA

UOKiK: Netia nie przestrzega zgód marketingowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Netię.

Chodzi o działania telemarketingowe operatora skierowanego do potencjalnych abonentów, od których jednak spółka nie dostała zgody na taki kontakt. UOKiK stoi na stanowisku, że uzyskanie takiej zgody na początku rozmowy stoi w sprzeczności z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Operator powinien taką zgodę uzyskać jeszcze przed podjęciem kontaktu.

Netia utrzymywała, że gwarancję uzyskania wymaganych zgód marketingowych ma od podmiotów sprzedających jej bazy danych potencjalnych klientów. UOKiK stwierdził jednak, ze z treści umów Netii z tymi podmiotami gwarancja nie zawsze wynika.

Regulator stoi również na stanowisku, że uzyskanie zgody na początku rozmowy telefonicznej nie wyczerpuje warunku „uprzedniości” takiej zgody.

Opisana praktyka może godzić w zbiorowe interesy konsumentów. Działanie to może godzić w interes nieokreślonego kręgu konsumentów będących abonentami wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających w Polsce. Kierowanie do tej grupy osób oferty za pośrednictwem kontaktów telefonicznych – bez uprzednio wyrażonej zgody na taką praktykę – może naruszać przysługujące konsumentom prawo do wolności od bycia narażonym na otrzymywanie niechcianych informacji o charakterze marketingowym. Naruszając zawartą w art. 172 u.p.t. konstrukcję, która zakłada konieczność uzyskania uprzedniej zgody na kontakt marketingowy, Spółka może zatem w sposób nieuprawniony ingerować w prywatność konsumentów (naruszenie interesów o charakterze nieekonomicznym)

– uzasadnia decyzję o wszczęciu postępowania UOKiK.

Na marginesie można zaznaczyć, że decyzja UOKiK o wszczęciu postępowania datowana jest na 29 września, a urząd informuje o niej 1,5 mc później. To może oznaczać, że nie doszedł z operatorem do porozumienia w sprawie naprawienia domniemanych szkód.