REKLAMA

UOKiK nie toleruje komunikowania cen z opustem za e-fakturę

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystosował dzisiaj pismo do dziesięciu największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych z apelem o jasną i przejrzystą prezentację oferty. Według regulatora, praktyka polegająca na „wybijaniu” cen proponowanych z uwzględnieniem zgody na e-fakturę i komunikację marketingową może wprowadzać klientów w błąd.

– Przekaz marketingowy stosowany przez przedsiębiorców powinien uwzględniać okoliczności istotne dla oceny prezentowanych warunków usługi lub właściwości towaru. Jeśli więc prezentowane w reklamie lub innym przekazie marketingowym warunki danej oferty podlegają istotnym ograniczeniom (...), reklama powinna się do nich odnosić. Całokształt komunikacji marketingowej powinien bowiem odwzorowywać rzeczywiste warunki oferty. Wyeksponowanie jedynie określonych jej warunków (korzyści), bez odniesienia się do związanych z prezentowaną ofertą istotnych ograniczeń wpływających na ocenę „jakości” usługi może wprowadzać konsumentów w błąd – argumentuje UOKiK.

Wedle niego, informacje o warunkach korzystania z obniżonej ceny nie są przez dostawców eksponowane w sposób wystarczający.

Dodatkowo regulator zwraca uwagę na praktykę niektórych przedsiębiorców polegającą na oferowaniu określony warunków cenowych w przypadku terminowego regulowania przez nich faktur. Wedle UOKiK, ma to bardziej charakter kar umownych, co powinno być procedowane pomiędzy stronami w inny niż obecnie sposób.

Prezes UOKiK zaapelował do operatorów o zmianę praktyk w terminie do 31 grudnia br. Zapowiada, że w przeciwnym razie może wszcząć formalną procedurę badania legalności kwestionowanych praktyk, a wstępna analiza daje, zdaniem UOKiK, podstawę do potratowania ich jako czyn nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie zbiorowych interesów konsumentów (z którego to paragrafu na operatorów telekomunikacyjnych najczęściej są nakładane kary).

Pisma od UOKiK otrzymały: Cyfrowy Polsat, ITI Neovision (platforma Canal+), Multimedia Polska, Netia, Orange, P4 (sieć Play), Polkomtel (sieć Plus), T-Mobile, UPC oraz Vectra.

Stanowisko Prezesa UOKiK