REKLAMA

UOKiK popiera zasilenie Funduszu Szerokopasmowego z pre-paidów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów zaproponuje modyfikację mechanizmu rozliczania niewykorzystanych pieniędzy z kart pre-paid w prawie telekomunikacyjnym. Będzie przewidywał możliwość przekazania tych środków na konto Funduszu Szerokopasmowego.

Zaproponujemy zmianę brzmienia artykułu tak, aby konsument rejestrując kartę pre-paid mógł podać numeru konta bankowego, na które automatycznie otrzyma zwrot niewykorzystanych pieniędzy. Brak podania numeru konta nie zablokuje jednocześnie możliwości odzyskania pieniędzy po wygaśnięciu karty pre-paid lub przejściu do innego operatora komórkowego. Zasilenie Funduszu Szerokopasmowego nastąpi wówczas, gdy obie ścieżki odzyskania pieniędzy nie zostaną przez konsumenta wykorzystane – wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Propozycja ta została omówiona z ministrem Januszem Cieszyńskim, odpowiedzialnym w rządzie za cyfryzację,  który miał przyjąć ją „z życzliwością”, zapewniając, że stosowna poprawka zostanie dodana w procesie legislacyjnym.

UOKiK przypomina, że w 2020 r. wydał cztery decyzje dotyczące zwrotów niewykorzystanych pieniądze, gdy minie ważność konta na kartę. Na spółkę Polkomtel (operatora sieci Plus) nałożył ponad 20 mln zł kary. Ponadto zobowiązał T-Mobile, Orange oraz P4 (operatora sieci Play) do zwrotu pieniędzy odbiorcom.

Kwestia zwrotu niewykorzystanych środków z konta na kartę przy wyborze nowej firmy telekomunikacyjnej jest już uregulowana na poziomie unijnym. W grudniu 2018 r. wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Jest w nim przepis, zgodnie z którym przy zmianie operatora dotychczasowi dostawcy usług pre-paid muszą (na wniosek konsumenta) zwrócić pozostałe na koncie środki. Od tej operacji mogą pobierać opłatę współmierną do rzeczywiście poniesionych przez nich kosztów. Unijne prawo musi zostać implementowane do polskiego. W niektórych europejskich krajach takich jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja czy Hiszpania zwrot środków z kont pre-paid od dawna jest regułą.