REKLAMA

UOKiK przegrał z Creative Team w sprawie premium SMS

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną na wyrok apelacji, która uchyliła decyzję o karze nałożonej przez regulatora na CT Creative Team. Spółka została ukarana kwotą 31,5 tys. zł za uchybienie – zdaniem UOKiK – obowiązkowi informowania o zasadach i kosztach płatnych opcji w grach mobilnych dystrybuowanych przez spółkę.

Decyzja o karze została wydana w 2014 r. UOKiK stwierdził w niej, że CT Creative Team naruszył zbiorowe interesy konsumentów poprzez niewyczerpujące informowanie o kosztach (i łącznych kosztach) płatnych usług w grach realizowanych poprzez wysyłanie SMS na numery premium. Regulator jako dowód przytoczył kilka przykładowych rachunków za te usługi w kwocie od 700 zł do 2,9 tys. zł oraz otrzymane od konsumentów skargi, w których wyrażali poczucie świadomego wprowadzania w błąd przez dostawcę gier.

CT Creative Team twierdził natomiast, że informacje o kosztach gier zostały podane zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a ponadto, że tylko operator telekomunikacyjny, który obsługuje konsumenta, ma pełną wiedzę w czasie rzeczywistym o generowanym przez niego rachunku i nie przekazuje takich informacji dostawcom usług dodanych.

Nie wiemy, jakie stanowisko w sprawie zajął Sąd Najwyższy, ale Sąd Apelacyjny stwierdził wcześniej, że trudno mówić o bezprawności działań CT Cretive Team, oraz że ani regulator, ani sąd I instancji (który poparł decyzję o karze) nie wykazały jasno, jak powinno wyglądać jasne informowanie użytkownika o kosztach mobilnych gier.