UOKiK zakwestionował „więcej za więcej” UPC

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania przeciw UPC Polska w związku z podwyżkami cen usług, jakie operator rozpoczął wiosną 2019 r. Przez kolejne 3,5 roku klienci byli okresowo informowani o podniesieniu przepływności usługi dostępowej lub zwiększeniu pakietu programów TV, co jednak było związane z podnoszeniem opłaty za usługi o 4-8 zł.

Klienci mieli co prawda pełną możliwość reakcji: zrezygnowanie z upgrade’u (także w ciągu kolejnych 6 miesięcy), czy zrezygnowania z usług operatora w ogóle.

– Wszystkie te opcje oznaczały jednak, że to na konsumentów zostanie przerzucony ciężar braku wyrażenia zgody na nowe usługi, których nie zamawiali. W umowach zawieranych z konsumentami takie działanie jest prawnie zakazane – pisze dzisiaj UOKiK.

Kontrowersje budził także sposób komunikacji operatora, w którym informacja o podwyżce cen była maskowana informacją o upgrade w efekcie czego klient mógł nie zdawać sobie sprawy ze wzrostu abonamentu. UOKiK jednak interpretuje działania UPC, jako próbę dostarczania klientowi nie zamawianych przez niego usług.

Regulator wszczyna dzisiaj postępowanie „w sprawie”, co oznacza, że dokonał już wcześniej analizy przypadku. W efekcie trudno się spodziewać, aby postępowania nie zakończyło się sankcją na operatora, której wysokość będzie zapewne zależała od gotowości współpracy i zrekompensowania abonentom poniesionych strat.