REKLAMA

UPC dostał 33 mln zł kary od UOKiK za niedozwolone klauzule

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone klauzule stosowane przez UPC Polska w umowach z abonentami. Zakwestionowane przez UOKiK zapisy dotyczą m.in. możliwości jednostronnego podwyższania przez operatora abonamentu za kablówkę oraz zmian istotnych warunków w wykonywanych umowach. Kara wyniosła prawie 33 mln zł . Prezes UOKiK nakazał też UPC Polska poinformować konsumentów o decyzji i oddać im opłaty za podwyżki abonamentu czy nieuzasadnione wezwanie technika. Operator kablowy powinien też przywrócić klientom usunięte kanały telewizyjne, jeżeli są one nadal dostępne w ofercie. Decyzja nie jest prawomocna.

Klienci UPC Polska skarżyli się na to, że operator jednostronnie wyłącza niektóre kanały i podwyższa abonament, czytamy w komunikacie UOKiK. Po analizie regulaminów i wzorców umownych prezes UOKiK za niedozwolone uznał klauzule dotyczące następujących zagadnień:

  • UPC Polska gwarantował tylko liczbę kanałów telewizyjnych o określonej tematyce, a nie konkretne programy wskazane w wykazie. Operator przyznał sobie prawo do dowolnej i jednostronnej zmiany kanałów lub mógł je usunąć w trakcie trwania umowy, a wiele osób wybierało ofertę UPC ze względu na dostępność konkretnych kanałów.
  • UPC Polska zastrzegał, że wyłączenie kanałów nie jest zmianą umowy, co skutkowałoby tym, że przy umowach na czas określony konsument musiałby ponosić opłaty, gdyby chciał zrezygnować z usług UPC. Zdaniem UOKiK, operator w umowach na czas określony nie może zmieniać ustalonych w nich istotnych warunków, a do takich należy wykaz kanałów. W takiej sytuacji osoby mające umowy na czas określony, powinny mieć prawo do rezygnacji z usług UPC. W umowach na czas nieokreślony kanały mogą być zmieniane tylko z ważnych przyczyn wymienionych w regulaminie lub umowie.
  • Wprowadzanie podwyżek bez konkretnych powodów. UPC zastrzegał przy umowach na czas nieoznaczony, że ma prawo zwiększyć abonament od 5 do 8 zł raz w roku, jednak nie podawał z jakich przyczyn.
  • Arbitralne decydowanie o tym, czy wizyta technika była nieuzasadniona (operator wtedy obciążał konsumenta opłatą w wysokości 50 zł). UOKiK uznał, że ocena tego, czy serwis był potrzebny dokonywana była jednostronnie a konsument nie miał możliwości jej zweryfikowania, co mogło również zniechęcać klientów do składania reklamacji.
  • Zbyt ogólne przesłanki do wypowiedzenia klientowi umowy lub ich brak - UPC zastrzegał, że może to zrobić z „ważnych przyczyn, w szczególności prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych”.