REKLAMA

UPC i Internet Union będą miały sieci na Grodzieńskiej we Wrocławiu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska do nieruchomości i budynków położonych lub wznoszonych we Wrocławiu przy ul. Grodzieńskiej 1 i 2 w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Na nieruchomości wznoszone są budynki, które stanowią własność spółki ECO Scala z Kłodzka. Dlatego też UKE podkreślił, że zgodnie z zapisami megaustawy telekomunikacyjnej intencją jest, aby na etapie budowy wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogli na swój koszt wyposażyć budynek w instalację. Tym samym wszyscy zainteresowani powinni mieć zapewniony dostęp do będącego w trakcie budowy budynku.

Zgodnie z projektem decyzji UPC jest uprawniony do wykonania instalacji w budynkach oraz przyłączy, a także skorzystania z energii elektrycznej. Mimo, że – jak zauważa UKE – wykonanie instalacji było we wniosku UPC określone jako żądanie alternatywne.

Operator w pierwszej kolejności wnioskował bowiem o możliwość wykorzystania instalacji telekomunikacyjnych budynków. Regulator podkreślił jednak, że w budynkach nie ma instalacji stanowiących własność ECO Scala. Okablowanie należy (lub będzie należało) do innego operatora telekomunikacyjnego – Internet Union (świadczy usługi m.in. pod marką Moico), jednakże dostęp do nich nie jest przedmiotem prowadzonego postępowania.

– Z powyższego wynika, iż skoro nie istnieją instalacje telekomunikacyjne budynków należące do Udostępniającego, które operator mógłby wykorzystać, to nie istnieje również przedmiot, do którego Operator mógłby uzyskać dostęp – argumentuje UKE.