REKLAMA

UPC i ISTS walczyli w Krakowie z tą samą wspólnotą

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Weissa 16 w Krakowie utrudniała operatorom dostęp do infrastruktury, którą już posiadali w budynku, świadcząc przy jej wykorzystaniu usługi mieszkańcom. Zwrócili się więc oni w tej sprawie o interwencję do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Regulator opublikował dwa podobne projekty decyzji dla UPC Polska oraz ISTS, lokalnego ISP z Krakowa, w których ustalił warunki dostępu, wyznaczył terminy i sposób realizacji poszczególnych obowiązków i uprawnień oraz uregulował zasady kontaktowania się operatorów ze wspólnotą.

UPC Polska stała się właścicielem sieci w budynku w Krakowie przy ul. Weissa 16 po przejęciu sieci Aster, z którą wspólnota miała zawartą umowę umożliwiającą jej budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej. UPC Polska chciał ją w ubiegłym roku przedłużyć, ale to się nie udało i wystąpił w tej sprawie o interwencję do UKE.

Wspólnota nie kwestionowała prawa własności operatora do infrastruktury, ale umowy na proponowanych przez UPC warunkach nie chciała zawrzeć. Podobnie zresztą jak w przypadku firmy ISTS, która w budynku przy ulicy Weissa 16 świadczyła usługi od 2007 r. (początkowo w technologii radiowej i miedzianej) i miała zawartą umowę z zarządcą budynku jej to umożliwiającą. Trzy lata później strony zawarły nową umowę, dzięki której ISTS zaczął sukcesywnie modernizować swą sieć do światłowodu. Jednak w ubiegłym roku, kiedy umowa z ISTS przestała obowiązywać, wspólnota nie była skłonna jej przedłużać. Dlatego krakowski ISP skierował sprawę do UKE.

Regulator zarówno w projekcie dla UPC, jak i ISTS zadecydował, że operatorzy mają prawo do:

  1. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym budynku,
  2. skorzystania z energii elektrycznej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego.

REKLAMA