UPC musiało powtórzyć postępowanie przed UKE w sprawie Maślic

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska do nieruchomości położonej we Wrocławiu na osiedlu Maślice, w celu zapewnienia usług telekomunikacyjnych w powstających tam budynkach.

Kablówka planuje doprowadzić do nich przyłącza telekomunikacyjne oraz wykonać instalacje telekomunikacyjne w oparciu o kable koncentryczne. Właścicielem nieruchomości jest obecnie spółka Omega Osada Kolorowa 2.

Co ciekawe, UKE już wydał projekt decyzji dotyczący tego osiedla i tej nieruchomości jesienią ubiegłego roku, ale musiał w przypadku jednej z nich  (działka ewidencyjna nr 61/1) postępowanie teraz powtórzyć, bo poprzedni właściciel działek spółka Omega Buildings sprzedała ją Omega Osada Kolorowa 2 w ten sposób tracąc status strony i przestała być zobowiązana do udzielenia dostępu operatorowi.

Rozstrzygnięcie i argumentacja regulatora są podobne jak  poprzednim razem i zgodnie z projektem decyzji UPC jest uprawniony do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach,
  2. doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynków,
  3. korzystania z energii elektrycznej.
CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży