UPC na krzywej wzrostowej

Grupa Liberty Global opublikowała dzisiaj półroczne wyniki finansowe i operacyjne. Wynika z nich, że w II połowie tego roku UPC Polska pozyskało ponad 4 tys. nowych klientów netto i miało ok. 425 mln zł przychodów.

Nominowane w dolarach przychody operatora (103,7 mln) spadły nieco – zarówno w porównaniu do I kwartału 2020, jak II kwartału 2019. Wynika to jednak z niekorzystnych dla amerykańskiego właściciela zjawisk na rynku walutowym. W I kw. tego roku przychody UPC Polska były przeliczane po średnim kursie 4,09 zł za dolara wobec kursu 3,80 zł za w poprzednim kwartale.

Nominowane w złotych przychody UPC Polska w II kwartale były za to wyższe o 1,3 proc. w porównaniu do I kwartału 2020 i o 4,3 proc. w porównaniu do II kwartału 2019.

Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, to Liberty nie podaje ich oddzielnie dla Polski, ale konsoliduje z wynikami spółki na Słowacji (która jest daleko mniejsza od UPC Polska). I tak zaktualizowany wynik EBITDA dla regionu CEE wyniósł w drugim kwartale 52,7 mln dol. (+ 4,2 proc.) a wolne przepływy pieniężne (OFCF) wyniosły 31,8 mln dol. (-7,6 proc.).

Na krajowym rynku UPC Polska konsekwentnie (choć powoli) zwiększa zasięg sieci i w równym tempie przyłącza po kilka tysięcy nowych abonentów netto internetu kwartalnie. Operator podaje, że zasięgiem sieci z usługami o gigabitowej przepływności obejmuje obecnie 2,5 mln gospodarstw domowych w 62 miastach. Usługi 1 Gb/s abonuje obecnie blisko 24 tys. klientów UPC z czego 2 tys. przyłączyła w II kw. 2020 r.

Podobnie stabilna jak internet jest sprzedaż przez UPC usługami komórkowych w sieci Playa.

Wolniej rośnie popyt na usługi telewizyjne. Tzn. w szybkim tempie rośnie liczba podstawowych pakietów, jakie UPC dokłada teraz gratisowo do szerokopasmowego internetu, ale znacznie wolniej sprzedaż netto większych pakietów TV. Podobnie jest z telefonią stacjonarną, która przez wiele kwartałów była dodawana do internetu, co powodowało wzrost bazy. Obecnie trzeci kwartał z rządu ta baza maleje.

Informacja prasowa UPC Polska o wynikach w II kwartale 2020