REKLAMA

UPC nie dogadała się z Robyg w Ursusie i wyprzedził ją Orange

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska do nieruchomości i budynków położonych w Warszawie na nowym Osiedlu Stacja Nowy Ursus wzniesionym w obszarze dzielnicy Ursus wzdłuż ulicy Posagu 7 Panien przez firmę Robyg.

Nieruchomość stanowi współwłasność ogółu właścicieli lokali wyodrębnionych w budynkach oraz spółki Robyg Stacja Nowy Ursus.

UPC zaplanowała, że wejdzie na osiedle szybko po tym, kiedy zauważyła, że w marcu 2016 r. ruszyła  budowa nowego osiedla w Ursusie i w listopadzie 2016 r. zwróciła się z tą sprawą do dewelopera. Kablówka planowała m.in. doprowadzenie do budynków przyłączy telekomunikacyjnych i wykonanie instalacji w lokalach w technologii HFC przy użyciu kabla koncentrycznego. Robyg niemal natychmiast, bo jeszcze jeszcze w grudniu 2016 r. przedłożył UPC swe stanowisko w sprawie możliwości udzielenia dostępu. Strony nie doszły jednak do porozumienia w kwestiach spornych.

W tej sytuacji UPC w końcu stycznia 2017 r. skierowała sprawę do UKE. Wnioskowała o zapewnienie dostępu, który umożliwi jej doprowadzeniu przyłączy telekomunikacyjnych do budynków i wykonanie instalacji w oparciu o kable koncentryczne, a także infrastruktury telekomunikacyjnej w pozostałym zakresie, niezbędnym dla świadczenia usług telekomunikacyjnych przyszłym mieszkańcom z wykorzystaniem – gdzie to możliwe – istniejącej bądź planowanej w ramach inwestycji instalacji telekomunikacyjnej (w tym kabli, urządzeń punktów styku, szachtów, kanałów kablowych, ruraży).

Przedmiotem wniosku było również umożliwienie operatorowi wykorzystania istniejących na budynkach oraz nieruchomości przyłączy i instalacji energetycznych po zamontowaniu oddzielnych urządzeń pomiarowych albo wykonania nowej instalacji energetycznej zasilającej infrastrukturę telekomunikacyjną oraz jej utrzymania, eksploatacji, konserwacji i remontu w celu zasilania infrastruktury telekomunikacyjnej UPC w energię elektryczną.

Gdy UKE rozpoczął postępowanie w tej sprawie, podmiotem zobowiązanym do udzielenia dostępu był Robyg. Jednak po 44 miesiącach inwestycja została zakończona  i powstała Wspólnota Mieszkaniowa Stacja Nowy Ursus, która  stała się stroną postępowania.

Regulator ustalił, że budynki zostały wyposażone w instalacje telekomunikacyjne i każdy operator może świadczyć usługi na rzecz abonentów przy ich wykorzystaniu. Z tego powodu UKE uznał, że powielenie instalacji telekomunikacyjnej w budynkach byłoby ekonomicznie nieopłacalne.

Zgodnie z projektem decyzji UPC jest więc uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,
  2. korzystania z punktów styku w budynkach,
  3. eksploatacji instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt zakłada także odmowę uwzględnienia wniosku operatora w zakresie wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynków.

UKE podkreśla jednak, że dostęp jest nieodpłatny. Wspólnota nie może więc pobierać żadnych opłat czy wynagrodzeń za wyrażenie zgody i umożliwienie operatorowi realizacji przysługującego mu prawa dostępu. Natomiast koszty podlegające zwrotowi powinny pozostawać w adekwatnym związku z prowadzonymi przez operatora pracami, tak aby ich zwrot nie spowodował bezpodstawnego wzbogacenia wspólnoty.

Jeśli UPC zdecyduje się wejść ze swymi usługami na Osiedle Stacja Nowy Ursus, na pewno będzie musiała konkurować z Orange Polska, który już jest obecny ze światłowodem w Ursusie przy ulicy Posagu 7 Panien.