UPC Polska: Dziś nie ma już w Polsce rynków lokalnych

UPC Polska, która wcześniej krytycznie odnosiła się do analizy UKE przedstawionej w projekcie decyzji deregulującej rynek hurtowy dosepu szerokopamowego w 76 gmianach, po opublikowaniu  stanowiska w tej sprawie przez Komisje Europejską, twierdzi, że nie kwestionuje idei deregulacji jako takiej. Z drugiej strony podkreśla jednak, że nie ma sensu wyodrębniać lokalnych rynków.

Według największej w Polsce sieci kablowej na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej działania regulatora powinny w pierwszej kolejności wspierać inwestycje.

- Rozwój technologii sprawił, że dziś nie istnieje już coś takiego jak rynek lokalny. Jesteśmy zwolennikami konkurencji infrastrukturalnej, a deregulacja z definicji powinna przyczynić się do zwiększenia motywacji do inwestycji - mówi telko.in Patrycja Gołos, public policy and corporate affairs director w UPC Polska

I przypomina, że UPC Polska od lat inwestuje w rozwój sieci ponad 20 proc. swych przychodów. - To przekłada się na konkretne wyniki. UPC Polska oferuje internet o szybkości do 250 Mb/s dla ponad 1/5 gospodarstw domowych w kraju - podkreśla Patrycja Gołos.