UPC Polska formalnie łączy się z Playem

Aktualizacja 11:54

Play właśnie poinformował, że z dniem 31 sierpnia wchodzi w życie połączenie obu podmiotów.

---

– W dniu 29 czerwca 2023 r. zarządy P4 i UPC uzgodniły i podpisały plan połączenia. W dniu 1 sierpnia 2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników UPC podjęło uchwałę o połączeniu – czytamy w półrocznym raporcie P4.

Połączenie nastąpi w trybie przeniesienia całego majątku UPC Polska na P4. Z uwagi na to, że P4 jest 100-proc. właścicielem UPC, połączenie nastąpi bez podnoszenia kapitałów spółki przejmującej.

Na potrzeby planu połączenia podano sumę bilansową UPC Polska na 31 maja 2023 r., która wynosiła 1,876 mld zł. Wartość zobowiązań spółki w tym samym momencie, to 844 mln zł.

– W celu uproszczenia zarządzania zarówno P4 jak i UPC, oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania – takie ogólnie powody połączenia podano w planie tej operacji, jaki opublikował Play.

Poprzednik prawny UPC Polska zarejestrowany został w 1999 r. W 2007 r. spółka formalnie zmieniła nazwę na UPC Polska. Historia sieci sięga jednak końca lat 80-tych poprzedniego wieku. Budowała ją Polska Telewizja Kablowa, należąca do @Enterteiment, sprzedana w 1999 r. do UPC.

Od początku roku po polskim rynku krążą plotki o likwidacji marki UPC. W komunikacji marketingowej Grupy Play widać wyraźnie jej stopniowe wygaszanie. Warto jednak zwrócić uwagę, że na rynku B2B Play utrzymuje markę 3S, chociaż wchłonął samą spółkę.