REKLAMA

UPC przegrało z UOKiK w Sądzie Apelacyjnym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygrał z UPC Polska przed Sądem Apelacyjnym. Chodzi o karę nałożoną przez UOKiK za bezprawną podwyżkę abonamentu internetowego wprowadzoną przez operatora kablowego w 2014 r.

UOKiK w lecie 2016 r. uznał, że podwyżka ceny abonamentu w umowach zawartych na czas nieokreślony o 7 zł była bezprawna i doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Jak napisał na Twitterze UOKiK, Sąd Apelacyjny w poniedziałek potwierdził, że do zmiany warunków umowy konieczna jest odpowiednia klauzula modyfikacyjna. To postanowienie precyzujące, co i w jakich okolicznościach może ulec zmianie, w konsekwencji wpływając na cenę usługi. Takiej klauzuli w umowach UPC nie było.

Sąd podtrzymał karę 817,6 tys. zł dla kontrolowanego od piątku przez P4 operatora kablowego i rekompensaty dla konsumentów. Przysługuje im zwrot bezprawnie pobranych opłat, o czym operator musi ich zawiadomić pisemnie i SMS-ami. Jak w 2016 r. wyjaśniał UOKiK, jeśli konsument uiszczał wyższą kwotę od grudnia 2014 r. do czerwca 2016 r., to powinien otrzymać 133 zł.