REKLAMA

UPC ułożyło się z UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował dzisiaj decyzję zobowiązującą UPC Polska do zrekompensowania abonentom podwyżki cen z 2015 r. oraz z 2016 r.

W dwóch fazach operator poinformował wówczas klientów o podwyżce usług dostępowych o 7 zł brutto miesięcznie a potem o podwyżce cen pakietów o 3-8 zł brutto miesięcznie. W tym pierwszym przypadku podwyżki związane były z podwojeniem przepływności łączy szerokopasmowych. W tym drugim przypadku operator także zwiększał zawartość pakietów usług o wyższą przepływność internetu, więcej kanałów telewizyjnych lub minut wliczonych w abonament telefoniczny.

UOKiK zakwestionował mechanizm podwyżki cen, a także wprowadzenie do umów abonenckich klauzul, które umożliwiały dalsze modyfikacje warunków świadczenia usług.

W toku postępowania regulator zawarł jednak z operatorem porozumienie w efekcie czego nie została nałożona kara, a UPC zobowiązało się do zrekompensowania abonentom podwyżek dodatkowymi świadczeniami, pośród których są pakiety usług mobilnych, usługi cyberbezpieczeństwa, czy telewizyjne kanały premium.

Ponadto UPC zostało zobowiązana do wycofania z umów abonenckich zakwestionowanych klauzul oraz przekazania informacji o powyższych posunięciach wszystkim uprawnionym do tego klientom.

Ciekawostką sprawy jest, że UOKiK wszczął badanie sprawy na skutek doniesień klientów UPC, ale także jednego z konkurentów – Multimediów Polska.